Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishINSPIRE služba transformace souřadnic - úvod:

ČÚZK poskytuje on-line službu transformace souřadnic ve formě WCTS (Web Coordinate Transformation Service) podle standardu Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) verze 0.4.0. a současně podle specifikací INSPIRE stanovených Technickým návodem pro INSPIRE služby transformace souřadnic v. 2.1.

Služba umožňuje převádět digitální geoprostorová data mezi souřadnicovými referenčními systémy S-JTSK, S-JTSK/05, ETRS89 a WGS 84, včetně transformace výšek mezi systémy ETRS89 (GRS80), Bpv a WGS 84. Zároveň služba umožňuje transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy stanovenými směrnicí INSPIRE: ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34, a to včetně transformace výšek v systému EVRS, a dále mezi referenčními systémy WGS 84 / UTM 33, WGS 84 / UTM 34 a WGS 84 / Pseudo-Mercator.

Služba využívá výpočetní modul programu ETJTZU 2019 verze 2019-10-01 schválený ČÚZK pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 1. 1. 2018.

Střední polohová chyba transformace mezi systémy S-JTSK a ETRS89 (ETRF2000) při použití služby dosahuje hodnoty: mp = 0.036 m.

Střední polohová chyba transformace mezi systémy ETRS89 (ETRF2000) a WGS84 (G873) při použití služby dosahuje hodnoty: mp = 0.019 m.

Poskytované operace a seznam souřadnicových systémů, mezi kterými jsou transformace poskytovány, jsou uvedeny ve vlastnostech služby (GetCapabilities). Službu je možné použít samostatně nebo jako součást dalších služeb a aplikací.

Služba zveřejněná na Geoportálu ČÚZK poskytuje tyto operace :

  • GetCapabilities - operace umožňuje klientovi požadovat a dostat zpět služby metadat.
  • Transform - operace umožňuje klientovi žádat a přijímat transformaci zpět.
  • IsTransformable - operace umožňuje klientovi dotázat se serveru, zda je transformace možné provádět.

Na Geoportálu ČÚZK je zpřístupněn klient služby - aplikace Transformace souřadnic.

Služba je poskytována zdarma a bez registrace.

Poslední aktualizace: 07.02.2024
Poslední revize:
Autor: 95