Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishČeská jména moří a mezinárodních území

.
Informace o produktu
NázevČeská jména moří a mezinárodních území
Obchodní kód 632701
Výdejní jednotka1 ks
Cena za jednotkuCeník produktů a služeb ZÚ
Výdejní formátyPDF
Souřadnicové systémy
Popis produktuPublikace Česká jména moří a mezinárodních území po obsahové i koncepční stránce navazuje na příručku Index českých exonym (2., rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2011). Rovněž jména oceánů, moří, jejich částí, mořských proudů a podmořských útvarů totiž mohou existovat v podobě českých exonym (domácích podob cizích zeměpisných jmen), přestože je Česká republika vnitrozemským státem. V již publikovaném Indexu českých exonym byly české podoby jmen moří uváděny jen tehdy, šlo-li o moře ležící v oblasti státní svrchovanosti pouze jednoho státu. Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nyní pro standardizaci zpracovala obsáhlejší seznam moří a doplnila ho o objekty mimo osídlené kontinenty. ISBN 978-80-86918-71-6.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace
Podmínky přístupu a použití Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Zpoplatnění dle Ceníku produktů a služeb ZÚ
Prohlížení dat - stahování dat Prohlížet data
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální , tel: +420 284 041 613 , e-mail: irena.svehlova@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2014-01-01
Poslední aktualizace/revize informací:
2021-02-05
.
.