Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNovinky o aplikacích

19.07.2019
Aplikace „Hlášení chyb“ pro mobilní zařízení
Připomínky ke kvalitě produktů Zeměměřického úřadu (např. ZABAGED®, Základní mapy, ortofoto), zejména nesrovnalosti mezi znázorněním objektu v mapě a skutečným stavem, lze nyní nahlásit i přímo z terénu, prostřednictvím zjednodušené verze webové aplikace Hlášení chyb, přizpůsobené pro ovládání na obrazovkách mobilních zařízení.
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace evidovaných silnic, dálnic, ulic a náměstí

04.07.2011

.
ZABAGED® - aktualizace evidovaných silnic, dálnic, ulic a náměstí
Od 4.7. jsou data ZABAGED® poskytována s evidovanými silnicemi, dálnicemi a s objekty ležícími na těchto silnicích, dálnicích podle dat předaných Silniční databankou Ostrava a s ulicemi a definičními body náměstí podle dat předaných Českým statistickým úřadem se stavem k 31.12.2010.
.
.