Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Aplikace pro poskytování dat

Aplikace pro stahování dat

Geoprohlížeč
Aplikace nabízí následující možnosti stažení souborových dat přes odkazy uvedené v metadatech produktů (tabulka „Informace o produktu“, oddíly „Distribuce“ a „Stahování dat“), případně přímo v Geoprohlížeči (záložka „Seznam vrstev, menu „Možnosti“)::
  • stáhnout data, tj. předpřipravené soubory poskytované službami ATOM. Data jsou dělena po vhodných výdejních jednotkách a uložena v minimálně jednom z otevřených formátů. Počet výdejních jednotek ke stažení je určen rozsahem mapového okna.
  • exportovat data do různých formátů ve formě bezešvých výřezů určených rozsahem mapového okna, hranicemi správních jednotek, parcel nebo pomocí vlastního vektorového polygonu.
Dále Geoprohlížeč umožňuje stahování vektorových objektů z připojených ArcGIS REST mapových služeb. Po označení objektu v mapě je nabídnuto jeho stažení ve formátu GeoJSON.

Souhrn funkcí aplikace Geoprohlížeč, dostupných formátů a webových služeb pro nově otevřená data naleznete v tomto přehledu.

Stahovací služby Atom
Aplikace poskytuje přehled o všech otevřených datech resortu ČÚZK. Umožňuje výběr a stažení předpřipravených souborů poskytovaných službami ATOM. Počet výdejních jednotek ke stažení je určen rozsahem mapového okna.

Aplikace pro podání žádosti o poskytnutí jiné formy otevřených dat

Aplikace Eshop poskytuje na základě žádosti registrovaného uživatele kromě zpoplatněných leteckých měřických snímků, archiválií a tištěných produktů také údaje ZABAGED® , ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví, které jsou zařazeny mezi otevřená data.

Uživatel má možnost podat žádost o tato data i v jiných formách, tj.
  • zvolit formát datového souboru odlišný od formátu, ve kterém jsou data evidována v národním katalogu otevřených dat, tj. odlišný od formátů předpřipravených souborů poskytovaných službami ATOM nebo od formátů dat poskytovaných službami WFS a WCS.
  • zvolit místo stažení dat pomocí dálkového přístupu jejich předání na technickém nosiči dat.
Úplata za převod dat do požadovaného formátu se hradí podle hodinové sazby uvedené v bodě 11 přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění.V aplikaci byl pro účely převodu zachován výběr obvyklých formátů a také poskytování původních výdejních jednotek.

Poznámky: Podání žádosti o předání dat na technickém nosiči dat přes aplikaci Eshop doporučujeme vždy v případě potřeby získat jednorázově objemově velká data. Zejména se jedná o data ortofota ČR, výškopisu nebo státního mapového díla z velkého území (např. celého kraje).

Přímé stahování z datového úložiště otevřených dat pomocí výše uvedených aplikací a služeb nemusí být, vzhledem k zatížení přenosových linek, v tomto případě efektivní a není pro tyto případy primárně určeno. V případě dlouhého stahování dat kontaktujte, prosím, obchodní oddělení Zeměměřického úřadu e-mailem na adrese zu.praha@cuzk.cz, kde Vám naši specialisté poradí, jak problém řešit.

Poslední aktualizace: 30.06.2023
Poslední revize:
Autor: 95