Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishEsri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - SlopeRange DMR 4G

.
Product information
NameEsri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - SlopeRange DMR 4G
Commercial code Commercial code is not defined.
Export unitNo export unit defined.
Unit priceNo export unit defined.
Product descriptionGeoprocessingová služba SlopeRange_DMR4G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti v rámci zadaného území.
Service characteristics Download document service characteristics
Service locationhttp://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SlopeRange_DMR4G/GPServer
Data set provided by the service Provided data
Access restriction - licence agreement and other restriction Terms of use see Terms of trade
Service view with the public client Run the service
ContactCzech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Křížek, Milan , phone: +420 284 041 860 , e-mail: milan.krizek@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2019-03-26
Information last update:
2019-04-02
.
.