Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Dopravní sítě

Definice: Silniční Dopravní sítě (včetně cyklostezek), železniční, letecké a vodní Dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi jednotlivými dopravními sítěmi. Zahrnují rovněž transevropskou dopravní síť vymezenou předpisy Evropských společenství.

Informace jsou poskytovány prostřednictvím těchto skupin objektů:

  • Společné prvky dopravní infrastruktury (Common Transport Elements) s typy objektů: Omezení přístupu (AccessRestriction), Stav zařízení (ConditionOfFacility), Orgán pro údržbu (MaintenanceAuthority), Kilometrovník (MarkerPost), Vlastnická organizace (OwnerAuthority), Omezení pro vozidla (RestrictionForVehicles), Směr toku dopravy (TrafficFlowDirection), Dopravní síť (TransportNetwork) a Svislá poloha (VerticalPosition).
  • Letecká dopravní síť (Air Transport Network) s typy objektů: Prostor letiště (AerodromeArea), Kategorie letiště (AerodromeCategory), Uzel letiště (AerodromeNode), Typ letiště (AerodromeType), Posloupnost leteckých spojení (AirLinkSequence), Letová trať(AirRoute), Spojení letových tratí (AirRouteLink), Oblast vzdušného prostoru (AirspaceArea), Prostor odbavovací plochy (ApronArea), Stav leteckého zařízení (ConditionOfAirFacility), Určený bod (DesignatedPoint), Délka prvku (ElementLength), Šířka prvku (ElementWidth), Nadmořská výška letiště (FieldElevation), Postup pro přístrojové přiblížení (InstrumentApproachProcedure), Spodní hranice nadmořské výšky (LowerAltitudeLimit), Navigační zařízení (Navaid), Návaznost postupu(ProcedureLink), Prostor dráhy (RunwayArea), Bod osy dráhy (RunwayCentrelinePoint), Standardní přístrojový přílet (StandardInstrumentArrival), Standardní přístrojový odlet (StandardInstrumentDeparture), Složení povrchu (SurfaceComposition), Prostor pojezdové dráhy (TaxiwayArea), Prostor dosednutí a odpoutání (TouchDownLiftOff), Horní hranice nadmořské výšky (UpperAltitudeLimit) a Omezení v používání (UseRestriction).
  • Síť lanové dopravy (Cable Transport Network) s typy prostorových objektů: Spojnice lanové dráhy (CablewayLink), Posloupnost spojnic lanové dráhy (CablewayLinkSequence), Sada spojnic lanové dráhy (CablewayLinkSet) a Uzel lanové dráhy (CablewayNode).
  • Dopravní síť kolejové dráhy (Railway Transport Network) s typy objektů: Konstrukční rychlost (DesignSpeed), Nominální rozchod kolejí (NominalTrackGauge), Počet kolejí (NumberOfTracks), Oblast kolejové dráhy (RailwayArea), Elektrizace kolejových drah (RailwayElectrification), Trať kolejové dráhy (RailwayLine), Spojnice kolejové dráhy (RailwayLink), Posloupnost spojnic kolejové dráhy (RailwayLinkSequence), Uzel kolejové dráhy (RailwayNode), Oblast stanice kolejové dráhy (RailwayStationArea), Kód stanice kolejové dráhy (RailwayStationCode), Uzel stanice kolejové dráhy (RailwayStationNode), Druh kolejové dráhy (RailwayType), Užití kolejové dráhy (RailwayUse), Oblast nákladní kolejové skupiny (RailwayYardArea) a Uzel nákladní kolejové skupiny (RailwayYardNode).
  • Silniční dopravní síť (Road Transport Network) s typy objektů: Silnice E (ERoad), Dopravní využití cesty (FormOfWay), Funkční třída silnice (FunctionalRoadClass), Počet jízdních pruhů (NumberOfLanes), Silnice (Road), Koruna silnice (RoadArea), Silniční spojnice (RoadLink), Posloupnost silničních spojnic (RoadLinkSequence), Název silnice (RoadName), Silniční uzel (RoadNode), Oblast silniční služby (RoadServiceArea), Druh silniční služby (RoadServiceType), Kategorie povrchu vozovky (RoadSurfaceCategory), Šířka silnice (Road Width), Omezení rychlosti (SpeedLimit) a Oblast provozu vozidel (VehicleTrafficArea).
  • Síť vodní dopravy (Water Transport Network) s typy objektů: Maják (Beacon), Bóje (Buoy), Třída CEMT (CEMT Class), Stav vodního zařízení (ConditionOfWaterFacility), Oblast plavební dráhy (FairwayArea), Trajektová přeprava (FerryCrossing), Používání trajektů (FerryUse), Vnitrozemská vodní cesta (InlandWaterway), Námořní cesta (MarineWaterway), Oblast přístavu (PortArea), Přístavní uzel (PortNode), Omezení pro plavidla (RestrictionForWaterVehicles), Křížení systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeCrossing), Dráha systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeLane), Kruhový objezd systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeRoundabout), Dělící pás systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeSeparator), Posloupnost spojnic vodní dopravy (WaterLinkSequence), Směr toku vodní dopravy (WaterTrafficFlowDirection), Spojnice vodní cesty (WaterwayLink) a Uzel vodní cesty (WaterwayNode).

Data v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje data tématu Dopravní sítě harmonizovaná dle INSPIRE datové specifikace prohlížecí službou, jako předpřipravená souborová data ve formátu GML 3.2.1 a dále stahovacími službami dle INSPIRE technické specifikace pro síťové služby. Jsou poskytovány veškeré typy objektů, které mají v rámci INSPIRE specifikace geometrii a jsou zahrnuty ve zdrojové sadě ZABAGED®.


Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95