Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Časté dotazy (FAQ)

Proč jsou v metadatech produktů vedle odkazů ke stažení dat uváděny ještě odkazy na služby atom?

Pro běžné uživatele je nejdůležitější funkcionalitou služeb ATOM jejich využití pro stahování datových souborů opendat.Služby však mají více užitečných funkcí, zejména vyhledávání umožňující orientaci v souborech a také upozorňování na jejich aktualizace v datovém skladu poskytovatele.
Možnosti využití všech funkcí služeb ATOM jsou popsány v tomto dokumentu.

Jak zjistím aktuálnost poskytovaných geodat ?

Geodata lze před případným nákupem bezplatně prohlédnout v rámci celého území ČR v aplikaci pro presentaci prohlížecích služeb Geoprohlížeč. Prohlížecí služby obsahují vždy nejaktuálnější geodata, která jsou k dispozici.

Metadatové informace o aktuálnosti jednotlivých souborů vybraných produktů a dále stav digitalizace katastrálních map jsou dostupné z odkazu Stav aktualizace v tabulce Informace o produktu, která je součástí informací o datech v oddílu Data.

Aktuální stav rastrových souborů skenovaných katastrálních map a další informace o stavu digitalizace lze zjistit v aplikaci Archiv-WEB Nové okno.

Další informace o dokončených digitálních a digitalizovaných katastrálních mapách naleznete zde.

Jak mohu využít mapové (prohlížecí) služby poskytované resortem ČÚZK?

ČÚZK poskytuje bezplatný přístup ke grafickým datům katastru nemovitostí, státnímu mapovému dílu, ortofotu České republiky, databázím ZABAGED®, Data50, Data250, Geonames a údajům bodových polí prostřednictvím veřejných mapových služeb. Lze si vybrat z široké nabídky WMS, WMTS nebo ArcGIS mapových služeb.

Prohlížecí služby jsou uživatelům k dispozici jak pro prohlížení v aplikacích Geoportálu ČÚZK, tak pro využití ve všech aplikacích podporujících připojení mapových služeb a to bez nutnosti registrace.

Podmínky užití služeb poskytovaných ČÚZK jsou uvedeny zde Nové okno.

Přehled aplikací (klientů) ve kterých byly testovány služby WMS je k dispozici zde.

Přehled aplikací (klientů) ve kterých byly testovány služby WMTS je k dispozici zde.

Proč jsou v Geoprohlížeči zobrazovány pro systém S-JTSK záporné souřadnice?

V klientu prohlížecích služeb Geoprohlížeč je použita na zobrazování dat prohlížecími službami projekce S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514) se zápornými souřadnicemi v pořadí X, Y - East, North a to z těchto důvodů:
Geoportál ČÚZK zobrazuje prohlížecí (mapové) služby z digitálních produktů resortu ČÚZK (např. data ZABAGED®, Geonames, databáze bodových polí apod.), které jsou ve svých zdrojových databázích vytvářeny a udržovány, následně exportovány do různých souborových formátů a nakonec uživateli zobrazovány v aplikacích (např. ArcGIS, Microstation atd.) právě v této záporné projekci. I zmíněné prohlížecí služby mají v popisu svých vlastností uvedeno, že je mapový server poskytuje klientům v EPSG 5514.

V oblasti užití dat v geografických informačních systémech (GIS) tedy není užíván EPSG 2065 S-JTSK/Krovak s kladnými souřadnicemi v pořadí x, y - South, West, který naopak užívají geodeti pro měření v terénu a zobrazují pak ve svých měřických výstupech kladné souřadnice y,x.
Pokud však tento výstup použiji přímo jako zdroj pro GIS aplikaci či mapovou službu, data se nezobrazí správně, neboť aplikace jsou naprogramovány na užití Křovákovy projekce se zápornými souřadnicemi.

Vztah mezi souřadnicemi „záporného“ X ,Y a „kladného“ x,y Křováka (tedy mezi EPSG 5514 a EPSG 2065) je tento: X = -y a Y = -x.

Obě zmíněné projekce jsou resortem ČÚZK zapsány v oficiální databázi EPSG kódů souřadnicových systémů – viz: https://www.epsg.org. Jsou tedy rovnocenné a ta či ona projekce se užívají podle výše uvedených situací.
Před výpisem souřadnic S-JTSK je tedy vždy nutno uvést, o jakou projekci Křováka se jedná. U dynamického zobrazení souřadnic kurzoru v mapovém okně Geoportálu ČÚZK i v aplikaci Geoprohlížeč je projekce EPSG 5514 slovně uvedena svým názvem S-JTSK/Krovak East North, musí tedy následovat záporné souřadnice.

Příklad: stanice CZEPOS na budově ČÚZK v Praze-Kobylisích je jako bodový objekt uložena v databázi bodových polí pro účely zobrazování prvku v GIS v záporném Křovákovi 5514 a tento bod má tedy v tomto zobrazení záporné souřadnice, které jsou takto presentovány i webovou GIS aplikací Geoprohlížeč: po najetí kurzorem na tento bod se zobrazí: S-JTSK/Krovak East North X= - 739772, Y= - 1039191. Pokud si uživatel této aplikace vyvolá pomocí funkce Informace o geoprvku atributovou tabulku s vlastnostmi bodu, dozví se i geodety změřené souřadnice této stanice CZEPOS, tedy čísla v projekci kladného Křováka 2065, tj.: y = 739771.66, x = 1039190.65.

Další informace o souřadnicových systémech používaných v prohlížecích službách resortu ČÚZK naleznete zde.

Je nutné k objednávce tištěných produktů uvedených v Internetovém obchodu používat vždy tuto aplikaci ?

Nikoli, pro poskytování tisků nevyžadujeme uzavření licenční smlouvy, jak je tomu u digitálních produktů. Tisky lze proto poskytnout na základě:

  • objednávky z formuláře on-line prodej tištěných produktů Nové okno,
  • písemné objednávky, objednávky uskutečněné faxem, e-mailem nebo datovou schránkou ZÚ - ID datové schránky: 6yvadsa. V tomto případě obdrží žadatel tisky na dobírku, případně lze provést platbu hotově v prodejně map,
  • objednávky uskutečněné osobně v prodejně map v budově ZÚ Nové okno.

Jak objednat data ?

Informace o objednání dat katastru nemovitostí naleznete zde Nové okno.

Data archiválií a leteckých měřických snímků a také tištěné mapy a publikace lze objednat v E-shopu.

Tištěné produkty lze rovněž objednat vyplněním formuláře on-line prodej tištěných produktů Nové okno.

Otevřená data Nové okno není třeba objednávat, je umožněno jejich přímé stahování. E-shop je možné využít k podání žádosti o převedení opendat do jiného formátu nebo jejich poskytnutí na technickém nosiči dat.

Jaký software použít pro práci s daty ?

Vhodný software pro práci se souborovými daty
Je třeba použít software, který umožňuje práci s georeferencovanými daty.
To jsou vektorová data ve formátech shp, dgn, dxf, gml a rastrová data doplněná soubory pro umístění v souřadnicovém systému TIF (TFW), JPG (JGW), CIT. Lze využít např. GIS software ( Geomedia, ArcGIS atd.) nebo CAD produkty ( Microstation, Autocad atd.).

Pokud potřebuji souborová data pouze prohlížet, postačí instalace některé volně dostupné aplikace (QGIS, ArcGIS Explorer, MISYS-View atd.)

Vhodný software pro práci s mapovými službami
Seznam klientů WMS je uveden zde.
Seznam klientů WMTS je uveden zde.
Pro prohlížení mapových služeb postačí náš klient Geoprohlížeč, který kromě presentace přednastavených služeb ČÚZK umožňuje i připojení externích služeb.

Jak vhodně kombinovat data a prohlížecí služby?

Data resortu ČÚZK, případně z těchto dat publikované prohlížecí služby, lze kombinovat například takto:
Katastrální mapa + ortofoto,
Geonames + ortofoto,
ZABAGED® - polohopis + ortofoto,
ZABAGED® - vrstevnice + ortofoto.

Příklady vhodně zvolených kompozic prohlížecích služeb resortu ČÚZK lze nahlédnout v aplikaci Geoprohlížeč, kde lze jednotlivé přednastavené kompozice měnit v pravém sloupci záložky "Produkty".

Jak nahlásit chybu v datech ?

Připomínky ke kvalitě produktů Zeměměřického úřadu (ZABAGED®, mapy - s výjimkou katastrálních map, Ortofoto ČR, Geonames), zejména nesrovnalosti mezi vyjádřením v produktu a skutečným stavem v terénu, lze nahlásit prostřednictvím funkce Hlášení chyb Nové okno.
Hlášení o závadách bodů bodového pole je možné nahlásit zde Nové okno.
Vybrané prvky vedené v RÚIAN a ISKN (stavební objekty, adresy, ulice, definiční body parcel a budov) lze reklamovat zde Nové okno.

Poslední aktualizace: 06.06.2024
Poslední revize:
Autor: 95