Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAerial survey photo

.
Product information
NameAerial survey photo
Commercial code67130
Export unitmap sheet ASP
Unit pricePricelist of products and services
Export formatsTIFF
Coordinate systemsPro přibližnou lokalizaci leteckých měřických snímků jsou obrazová data doplněná o tzv. „World file“ v S-JTSK (EPSG:5514).
Product descriptionLetecké měřické snímky z území ČR. Snímky z let 1936 až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Barevné LMS, pořízené od r. 2003 do r. 2009 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR, jsou digitalizovanými snímky z analogových podkladů. Digitální barevné snímky pořízené od r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR jsou poskytovány zároveň se snímkem v NIR pásmu. Historické snímky (cca 770 tisíc snímků z období 1936 - 2002) jsou zpřístupňovány postupně, v závislosti na postupu digitalizace. Zároveň je každý rok nově snímkována cca 1/2 území ČR. Letecké měřické snímky jsou pořízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky. Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty. K měření polohových vztahů mohou být použity s využitím speciálních fotogrammetrických metod.
Update cycle - update state Historické snímky jsou zpřístupňovány postupně, v závislosti na postupu digitalizace. Zároveň je každý rok nově snímkována cca 1/2 území ČR. Informace o dostupnosti snímků jsou uvedeny v aplikaci https://ags.cuzk.cz/archiv?start=lms, kde je k 1. 1. 2021 prezentováno cca 473 tis. z toho cca 211 tis. historických.
Conditions applying to access and useTerms of trade
Charging according to Pricelist of products and services
View data - data download View data
Download of a demo file
Contact - product informationLand Survey Office , Phone: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2020-12-31
Information last update:
2021-02-11
.
.