Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Esri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - AspectRange DMR 4G

.
Product information
NameEsri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - AspectRange DMR 4G
Commercial code Commercial code is not defined
Export unitNo export unit defined
Unit price
Product descriptionGeoprocessingová služba AspectRange_DMR4G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu orientace nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu orientace v rámci zadaného území.
Service characteristics Download document with service characteristics
Service locationhttps://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/AspectRange _DMR4G/GPServer
Data set provided by the service Provided data
Conditions applying to access and use According to Regulation No 31/1995 Sb.
Service view with the public client Run the service
ContactCzech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Křížek, Milan , phone: +420 284 047 430 , e-mail: milan.krizek@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2023-01-30
Information last update:
2023-06-30
.
.