Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Krajinné pokrytí

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Krajinné pokrytí

Definice: Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů, vodních těles.

Typy specifikované pro téma prostorových dat Krajinné pokrytí jsou strukturovány v těchto skupinách:
  • Nomenklatura krajinného pokrytí (Land Cover Nomenclature) bez typů prostorových objektů.
  • Vektor krajinného pokrytí (Land Cover Vector) s typy prostorových objektů: Datová sada krajinného pokrytí (LandCoverDataset) a Jednotka krajinného pokrytí (LandCoverUnit).
  • Rastr krajinného pokrytí (Land Cover Raster)obsahuje jediný prostorový objekt: Krajinné pokrytí pravidelnou mříží (LandCoverGridCoverage).

Data v resortu ČÚZK

Data odpovídající tomuto tématu INSPIRE jsou vedena v databázi ZABAGED® a budou harmonizována dle INSPIRE datové specifikace v souladu s prováděcími předpisy.


Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95