Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishTopografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf

.
Informace o produktu
NázevTopografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf
Obchodní kód Obchodní kód není stanoven
Výdejní jednotkaČR
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátySHP(JTSK)
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak East North
Distribuce        
Popis produktuTopografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Terénní reliéf. Vrstva obsahuje kótované body, vrstevnice, vstupy do jeskyní, skalní stěny, stupně, srázy, digitální model reliéfu a stínovaný reliéf. Vrstevnice jsou odvozeny na základě 3D výškopisu Data50 v intervalu základních vrstevnic 50 m, doplňkové vrstevnice v intervalu 25 m jsou vygenerovány automatizovaně. Digitální model reliéfu je vygenerovaný na podkladě kótovaných bodů a vrstevnic: z vrstevnic a kót je odvozena trojúhelníková síť (TIN) a z té je následně vytvořen rastr digitálního modelu reliéfu. Velikost pixelu činí 50 x 50 m. Stínovaný reliéf je odvozený na podkladě digitálního modelu reliéfu s osvětlením od severozápadu pod úhlem 45 stupňů s pětinásobným umělým převýšením. Velikost pixelu je 50 x 50 m. Přesnost terénního reliéfu limituje kvalita vrstevnic generalizovaných do měřítka Data200.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Celá datová sada je aktualizována 1x ročně. Informace o aktuálnosti jednotlivých typů objektů viz dokument Katalog Data200.
Stav aktualizace
Podmínky přístupu a použití Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Bez poplatků
Licence Creative Commons CC BY 4.0
Poskytováno na základě Podmínek užití produktů poskytovaných jako otevřená data.
Prohlížení dat Mapová aplikace
Služba WMS
Stahování dat Služba Atom
Export výřezu dat
Stažení dat - výběr nad mapou
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2022-02-03
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-01-31
.
.