Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Krajinné pokrytí

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Zeměpisná jména

Definice: Názvy oblastí, krajů, měst, obcí, částí obcí nebo jakýchkoliv zeměpisných nebo topografických prvků veřejného zájmu nebo historického významu.

Pro výměnu informací týkajících se zeměpisných jmen je využíván jediný prostorový objekt: Zeměpisné jméno (NamedPlace).

Data v resortu ČÚZK

Resort ČÚZK poskytuje data tématu Zeměpisná jména harmonizovaná dle INSPIRE datové specifikace formou on-line stahování dat pomocí služeb WFS 2.0, jako předpřipravená souborová data ve formátu GML 3.2.1 a dále prohlížecí službou dle INSPIRE technických specifikací pro síťové služby.


Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95