Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZABAGED® - Výškopis - vrstevnice

.
Informace o produktu
NázevZABAGED® - Výškopis - vrstevnice
Obchodní kód 633121
Výdejní jednotkamapový list SM 5 (2,5x2 km)
Cena za jednotkuDle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Výdejní formátySHP(JTSK), SHP(WGS84/UTM), SHP(WGS84), SHP(ETRS89/UTM), DGN(JTSK), DGN(WGS84/UTM), DXF(JTSK)
Souřadnicové systémyS-JTSK / Krovak East North, WGS 84, WGS 84 / UTM zone 33N, ETRS89 / UTM zone 33N (N-E), Výškový systém baltský - po vyrovnání
Distribuce      
Popis produktuVrstevnice vznikly odvozením z produktu Digitální model reliéfu 5.generace (DMR 5G). Datovou sadu tvoří vrstevnice se základním intervalem 1 m, atributem jsou rozlišeny zdůrazněné vrstevnice s intervalem 5 m, v rovinatém terénu je datová sada doplněná o doplňkové vrstevnice s intervalem 0,5 m. Objekty vrstevnic jsou reprezentované trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou o souřadnicích X,Y,H (kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv)). Datová sada dále obsahuje doplňkové vrstvy spádovek a popisu vrstevnic. Datovou sadu lze využít jako podklad pro kartografické zobrazení vrstevnic v tištěných i digitálních mapových dílech.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Celá datová série je průběžně aktualizována v návaznosti na aktualizaci produktu DMR 5G.
Stav aktualizace
Podmínky přístupu a použití Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb.
Podmínky pro zapůjčení dat studentům
Prohlížení dat Mapová aplikace
Služba WMS
Stahování dat Stažení ukázkového souboru
Kontakt - informace o produktuZeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2021-11-10
Poslední aktualizace/revize informací:
2022-02-28
.
.