Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


RÚIAN - Data ve formátu CSV - adresní místa - po obcích

RÚIAN - Data ve formátu CSV - adresní místa - za celý stát

RÚIAN - Data ve formátu CSV - hierarchie prvků - za celý stát

RÚIAN - Historická data - základní datová sada - stav

RÚIAN - Historická data - základní datová sada - změny

RÚIAN - ve formátu SHP - obce

RÚIAN - Současná data - kompletní datová sada - stav

RÚIAN - Současná data - kompletní datová sada - změny

RÚIAN - Speciální data - číselníky - stav

RÚIAN - Speciální data - volební okrsky - stav

RÚIAN - ve formátu SHP - stát

RÚIAN - Současná data - základní datová sada - stav

RÚIAN - Současná data - základní datová sada - změny

Odkazy


Stahovací služba Atom pro speciální stavová data RUIAN - volební okrsky - VFR

.
Informace o produktu
NázevStahovací služba Atom pro speciální stavová data RUIAN - volební okrsky - VFR
Obchodní kód CZ-00025712-CUZK_ATOM_RUIAN-SP-VO-U
Výdejní jednotka
Cena za jednotku
Popis produktuStahovací služba poskytuje předpřipravená data obsahující volební okrsky (VO) pro celé území státu, jejich prostorové vymezení, atributy a vazby na nadřazené územní prvky. Služba používá technologii Atom. Služba je veřejně dostupná a bezúplatná (data pokrývají celé území České republiky). Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). Data vychází z RÚIAN (registru územní identifikace, adres a nemovitostí). Data jsou vytvářena 1x měsíčně (k třetímu dni každého měsíce) a poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR), který používá jazyk XML a odpovídá standardu GML 3.2.1 (podle ISO 19136:2007). Soubor je pro stažení komprimován (ZIP).
Vlastnosti služby Stáhnout dokument vlastnosti služby
Lokalizace službyhttp://atom.cuzk.cz/RUIAN-SP-VO-U/RUIAN-SP-VO-U.xml
Datové sady poskytované službou
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezení http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/Podminky-poskytovani-sitovych-sluzeb-CUZK.aspx
KontaktČeský úřad zeměměřický a katastrální, , tel: +420 284 044 455 , e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2016-09-01
Poslední aktualizace informací:
2020-09-04
.
.