Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZákladní mapa České republiky 1:50 000

Základní mapa České republiky 1:50 000 (ZM 50) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 211 mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 50 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1 : 100 000 rozděleného na 4 díly. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.

ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, názvů a identifikačních čísel katastrálních území (územně technických jednotek), rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny jak na území České republiky, tak na příhraničních územích okolních států. ZM 50 je mezi základními mapami středních měřítek nejvíce využívána pro tvorbu tematických státních mapových děl.

Od roku 2002 se ZM 50 vyhotovuje digitální technologií ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a databáze geografických jmen České republiky Geonames. V roce 2007 byla tato nová podoba ZM 50 dokončena pro celé území České republiky a do roku 2019 probíhala pravidelná plošná aktualizace. Vzhledem k přípravě nové edice státního mapového díla probíhá v současnosti aktualizace ZM ČR formou zapracování významných změn do souborových dat a do prohlížecích služeb. Tvorbu a aktualizaci ZM 50 zajišťuje Zeměměřický úřad.

Informace o produktech připravených pro poskytování souborových dat ZM 50 naleznete v pravém menu na této stránce.

ZM 50 je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecích služeb, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít aplikaci Geoprohlížeč.

K objednání dat a tisků můžete využít internetový obchod.

Poslední aktualizace: 10.2.2023
Poslední revize:
Autor: 192