Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSoučasná data - základní datová sada - obce - stav

Současná data - základní datová sada - stát - stav

Současná data - základní datová sada - změny

Současná data - kompletní datová sada - obce - stav

Současná data - kompletní datová sada - stát - stav

Současná data - kompletní datová sada - změny

Historická data – základní datová sada – obce - stav

Historická data – základní datová sada - změny

Číselníky ve formátu VFR

Speciální data - volební okrsky - stav

Adresní místa s volebními okrsky

Data ve formátu CSV - adresní místa - po obcích

Data ve formátu CSV - adresní místa - za celý stát

Data ve formátu CSV - hierarchie prvků - za celý stát

Data RÚIAN ve formátu SHP - obce

Data RÚIAN ve formátu SHP - stát

Odkazy


RÚIAN - výstupy

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jedním ze čtyř registrů, které tvoří systém základních registrů veřejné správy ČR. RÚIAN obsahuje údaje o územních prvcích, účelových územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách na území ČR a jejich vzájemných vazbách. RÚIAN obsahuje referenční údaje a je jediným referenčním zdrojem informací o adresách (všechny ostatní informační systémy veřejné správy přebírají data o adresách odkazem do RÚIAN).

Z RÚIAN je generována celá řada výstupů:

Současná stavová data RÚIAN v základní datové sadě po obcích ve formátu VFR Stažení
Datová sada se soubory všech obcí ČR, obsahuje prvky Obec až Adresní místo včetně definičních bodů a popisů vlajek a znaků obcí a MOMC.
Aktualizace: Jednou měsíčně (vždy 1. den v měsíci s platností k poslednímu dni předchozího měsíce)
Přes VDP:
Přes ATOM:
Současná stavová data RÚIAN v základní datové sadě poskytovaná pro stát ve formátu VFR Stažení
Datová sada se soubory pro stát, obsahuje prvky Stát až Základní sídelní jednotka včetně definičních bodů a popisů vlajek a znaků obcí a MOMC.
Aktualizace: Jednou měsíčně (vždy 1. den v měsíci s platností k poslednímu dni předchozího měsíce)
Přes VDP:
Přes ATOM:
Současná změnová data RÚIAN v základní datové sadě poskytovaná ve formátu VFR Stažení
Datová sada se soubory za stát, obsahující prvky změněné v daný den.
Aktualizace: Denně
Přes VDP:
Přes ATOM:
Současná stavová data RÚIAN v kompletní datové sadě po obcích ve formátu VFR Stažení
Datová sada se soubory všech obcí ČR, proti základní datové sadě navíc obsahuje vektorová data ve formě generalizovaných nebo originálních hranic (polygonů) a definičních čar ulic.
Aktualizace: Jednou měsíčně (vždy 1. den v měsíci)
Přes VDP:
Přes ATOM:
Současná stavová data RÚIAN v kompletní datové sadě pro stát ve formátu VFR Stažení
Datová sada se soubory všech obcí ČR, proti základní datové sadě navíc obsahuje vektorová data ve formě generalizovaných nebo originálních hranic (polygonů) a definičních čar ulic.
Aktualizace: Jednou měsíčně (vždy 1. den v měsíci)
Přes VDP:
Přes ATOM:
Současná změnová data RÚIAN v kompletní datové sadě poskytovaná pro stát ve formátu VFR Stažení
Datová sada se soubory za stát, proti základní datové sadě navíc obsahuje vektorová data ve formě generalizovaných nebo originálních hranic (polygonů) a definičních čar ulic.
Aktualizace: Denně
Přes VDP:
Přes ATOM:
Historická stavová data RÚIAN v základní datové sadě poskytovaná po obcích ve formátu VFR Stažení
Datová sada se soubory všech obcí ČR s vývojem stavu prvků (od 1. 7. 2012), obsahuje prvky obec až adresní místo. Historická data jsou dostupná bez geografických údajů, tj. bez definičních bodů a polygonů prvků. Přes VDP:
Přes ATOM:
Historická změnová data RÚIAN v základní datové sadě poskytovaná pro stát ve formátu VFR Stažení
Datová sada se soubory pro stát zachycující změny prvků (od 1. 7. 2012), obsahuje prvky stát až základní sídelní jednotka. Historická data jsou dostupná bez lokalizačních údajů, tj. bez definičních bodů a polygonů prvků. Přes VDP:
Přes ATOM:
Číselníky ve formátu VFR Stažení
Obsahem souboru je číselník typů prvků, územních prvků a územně evidenčních jednotek a dále číselníky používané pro zápis údajů u některých prvků: stavební objekt (druhy konstrukcí, připojení ke kanalizaci, připojení k rozvodu plynu, připojení k vodovodu, vybavení, výtahem, způsoby vytápění, způsoby využití, typy), ZSJ (charaktery ZSJ), obec (statusy), MOMC (rozsahy členění na MOMC, typy členění na MOMC), parcela (BPEJ, druhy číslování, druhy pozemku, způsoby využití pozemku, typ ochrany pozemku, způsob ochrany pozemku) a adresní místo (adresní pošty).
Aktualizace: Měsíčně (4. den v měsíci s platností k 3. dnu)
Přes VDP:
Přes ATOM:
Volební okrsky ve formátu VFR Stažení
Volební okrsky jsou účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN a jsou beze zbytku skladebné do území obcí, resp. území městských částí/městských obvodů (MOMC) územně členěných statutárních měst a tím odvozeně do území celé ČR. Soubor obsahuje všechny volební okrsky a jejich atributy: kód, definiční bod, hranice, platnost, kód obce, kód MOMC a ID návrhu změny, kterým byl volební okrsek naposledy změněn. Přes VDP:
Přes ATOM:
Data RÚIAN o adresách poskytovaná po obcích ve formátu CSV Stažení
Datové soubory obsahují seznam adresních míst vybrané obce s následujícími atributy: kód adresního místa, kód obce, název obce, název městského obvodu/městské části (vyplněn pouze u územně členěných statutárních měst), název městského obvodu Prahy (vyplněn pouze u Prahy), kód části obce, název části obce, název ulice (pouze u obcí se zavedenou uliční sítí), typ stavebního objektu (s č. p./s č. ev.), číslo domovní, číslo orientační, znak čísla orientačního (vyplněn pouze, pokud je k orientačnímu číslu přidělen), PSČ, souřadnice X a souřadnice Y definičního bodu adresního místa a datum platnosti. Data jsou poskytována v souborech formátu CSV a pro stažení jsou soubory komprimovány jako archivy Gzip. Soubory jsou generovány vždy v 1. dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího.) Z webu ČÚZK:
Přes ATOM:
Data RÚIAN o adresách poskytovaná pro stát ve formátu CSV Stažení
Datová sada obsahuje soubory adresních míst jednotlivě pro všechny obce ČR. Soubory jednotlivých obcí obsahují seznam adresních míst dané obce s následujícími atributy: kód adresního místa, kód obce, název obce, název městského obvodu/městské části (vyplněn pouze u územně členěných statutárních měst), název městského obvodu Prahy (vyplněn pouze u Prahy), kód části obce, název části obce, název ulice (pouze u obcí se zavedenou uliční sítí), typ stavebního objektu (s č. p./s č. ev.), číslo domovní, číslo orientační, znak čísla orientačního (vyplněn pouze, pokud je k orientačnímu číslu přidělen), PSČ, souřadnice X a souřadnice Y definičního bodu adresního místa a datum platnosti. Data jsou poskytována v souborech formátu CSV a pro stažení je datová sada komprimována jako archiv Gzip. Soubory jsou generovány vždy v 1. dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Z webu ČÚZK:
Přes ATOM:
Data RÚIAN o hierarchii prvků poskytovaná pro stát ve formátu CSV Stažení
Datová sada obsahuje celkem 7 souborů, jejichž obsahem jsou vazby mezi vybranými územními prvky a územně evidenčními jednotkami, které jsou všechny vypsány pouze kódem. Data jsou poskytována v souborech formátu CSV a pro stažení je datová sada komprimována jako archiv Gzip. Soubory jsou generovány vždy v 1. dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Z webu ČÚZK:
Přes ATOM:
Adresní místa s volebními okrsky ve formátu CSV Stažení
Obsahuje seznam adresních míst a jejich příslušnost k volebním okrskům. Adresní místa jsou členěna po obcích a městských obvodech či městských částech. Z webu ČÚZK:
Přes ATOM:
Vybraná data RÚIAN poskytovaná po obcích ve formátu SHP Stažení
V těchto SHP jsou poskytovány: definiční body adresních míst, definiční body stavebních objektů, definiční čáry a body ulic, polygon obce, polygony katastrálních území, polygony volebních okrsků, polygony základních sídelních jednotek (ZSJ). Dále zde mohou být vrstvy s polygony městských částí a obvodů u členěných statutárních měst. U Prahy navíc vrstva městských obvodů Prahy (MOP) a správních obvodů Prahy (SOP). Členěná jsou po jednotlivých obcích. Soubory jsou aktualizované 1x denně. Z webu ČÚZK:
Přes ATOM:
Vybraná data RÚIAN poskytovaná pro stát ve formátu SHP Stažení
V těchto SHP jsou poskytovány polygony: státu, vyšších územně samosprávních celků (VÚSC), regionů soudržnosti, obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ), obcí s rozšířenou působností (ORP), okresů, obcí a vojenských újezdů, katastrálních území a volebních okrsků. Soubory jsou aktualizované 1x denně. Z webu ČÚZK:
Přes ATOM:
Poslední aktualizace: 11.2.2020
Poslední revize: