Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Územní jednotky (UX)

Data tématu Units eXtended (UX) rozšiřují data harmonizovaného INSPIRE tématu Územní správní jednotky (AU) o evidenční, statistické a historické jednotky. Data vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech a také z Katastru nemovitostí České republiky. Data publikovaná v rámci neharmonizované série datových sad Units eXtended jsou rozdělena do čtyř hierarchických skupin, jejichž společným prvkem je obec, a které jsou vždy skladné od nejnižší úrovně členění. První skupina obsahuje prvky Stát, Region soudržnosti, Vyšší územní samosprávný celek (VÚSC), Obec s rozšířenou působností (ORP), Obec s pověřeným obecním úřadem (POU), Obec, Katastrální území a Základní sídelní jednotka (ZSJ). Druhá skupina se týká historických jednotek a obsahuje prvky Stát, Kraj 1960, Okres a Obec. Třetí a čtvrtá skupina obsahují vnitřní členění obcí pro některá statutární města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice a Opava) a hlavní město Prahu. Třetí skupina obsahuje prvky Obec a Městský obvod/městská část MO/MČ (MOMC) a v případě Prahy Městský obvod Prahy (MOP). Čtvrtá skupina se týká pouze Prahy a obsahuje prvky Obec, Správní obvod v Praze (SOP) a Městský obvod/městská část MO/MČ (MOMC). Stranou stojí prvky Část obce, vazbu na ni musí obahovat každá obec a Ulice, na kterou je vazba generována pouze pro obce s uliční sítí. Datová sada pokrývá celé území České republiky. Hranice jednotek jsou vedeny na nejnižší úrovni členění v tolika rovinách,v kolika je potřeba pro kompletní skladebnost hranic všech jednotek. Jedná se o hranice obcí, ze kterých je možné složit všechny vyšší územní prvky. Nižší územní prvky jsou složeny z hranic Městských obvodů/městských částí, hranic Základních sídelních jednotek a hranic katastrálních území. Hranice jsou vedeny v několika úrovních generalizace. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Územní jednotky (UX)
Alternativní název: UX
Referenční datum
Referenční datum: 2020-01-13
Událost: revize
Referenční datum: 2013-08-19
Událost: vytvoření
Identifikátor dat
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Kobylisy
Poštovní kód: 182 11 Praha 8
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Data tématu Units eXtended (UX) rozšiřují data harmonizovaného INSPIRE tématu Územní správní jednotky (AU) o evidenční, statistické a historické jednotky. Data vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech a také z Katastru nemovitostí České republiky. Data publikovaná v rámci neharmonizované série datových sad Units eXtended jsou rozdělena do čtyř hierarchických skupin, jejichž společným prvkem je obec, a které jsou vždy skladné od nejnižší úrovně členění. První skupina obsahuje prvky Stát, Region soudržnosti, Vyšší územní samosprávný celek (VÚSC), Obec s rozšířenou působností (ORP), Obec s pověřeným obecním úřadem (POU), Obec, Katastrální území a Základní sídelní jednotka (ZSJ). Druhá skupina se týká historických jednotek a obsahuje prvky Stát, Kraj 1960, Okres a Obec. Třetí a čtvrtá skupina obsahují vnitřní členění obcí pro některá statutární města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice a Opava) a hlavní město Prahu. Třetí skupina obsahuje prvky Obec a Městský obvod/městská část MO/MČ (MOMC) a v případě Prahy Městský obvod Prahy (MOP). Čtvrtá skupina se týká pouze Prahy a obsahuje prvky Obec, Správní obvod v Praze (SOP) a Městský obvod/městská část MO/MČ (MOMC). Stranou stojí prvky Část obce, vazbu na ni musí obahovat každá obec a Ulice, na kterou je vazba generována pouze pro obce s uliční sítí. Datová sada pokrývá celé území České republiky. Hranice jednotek jsou vedeny na nejnižší úrovni členění v tolika rovinách,v kolika je potřeba pro kompletní skladebnost hranic všech jednotek. Jedná se o hranice obcí, ze kterých je možné složit všechny vyšší územní prvky. Nižší územní prvky jsou složeny z hranic Městských obvodů/městských částí, hranic Základních sídelních jednotek a hranic katastrálních území. Hranice jsou vedeny v několika úrovních generalizace. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních.
Účel: Naplnění zákona 111/2009 Sb., o základních registrech (http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=68500&fulltext=&nr=111~2F2009&part=&name=&rpp=15#local-content), vyhlášky 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí (http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=75429&fulltext=&nr=359~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content) a transpozice směrnice INSPIRE do české legislativy novelou zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí(http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=46636&fulltext=&nr=123~2F1998&part=&name=&rpp=15#local-content). Rozšíření INSPIRE tématu Územní správní jednotky o další územní jednotky, které jsou vedeny v RÚIAN.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Kobylisy
Poštovní kód: 182 11 Praha 8
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : průběžně
Datum plánované revize zdroje:
Poznámka k údržbě: Data jsou publikována prostřednictvím WMS. Dat a v prohlížecí službě jsou zprostředkována přímým přístupem k databázi a jejich stáří je zhruba 2 hodiny.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Správní jednotky
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: obec
Klíčové slovo: administrativní hranice
Klíčové slovo: zeměpisné jméno
Klíčové slovo: územní jednotka
Klíčové slovo: základní sídelní jednotka
Klíčové slovo: Katastrální pracoviště
Klíčové slovo: Katastrální úřad
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
Klíčové slovo: Informační systém územní identifikace (ISÚI)
Klíčové slovo: územní správní jednotka
Klíčové slovo: stát
Klíčové slovo: vyšší územní samosprávný celek (VÚSC)
Klíčové slovo: okres
Klíčové slovo: region NUTS
Klíčové slovo: GML
Klíčové slovo: Územní jednotky
Klíčové slovo: obec s rozšířenou působností (ORP)
Klíčové slovo: Obec s pověřeným obecním úřadem (POU)
Klíčové slovo: katastrální území
Klíčové slovo: Kraj 1960
Klíčové slovo: Městský obvod Prahy (MOP)
Klíčové slovo: Městský obvod/městská část (MOMC)
Klíčové slovo: Správní obvod Prahy (SOP)
Klíčové slovo: Stavební úřad
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-03-05
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Data evidovaná v Národním katalogu otevřených dat: Ne
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 0
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: správní rozdělení, hranice
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100% území České Republiky, tj. 78 868 km2 (k 31.12.2014); obec Strýčice nemá žádné katastrální území a není proto v datech obsažena.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.85
Nejjižnější souřadnice: 48.58
Nejsevernější souřadnice: 51.05
Časový rozsah -
Výškový rozsah
Minimální hodnota:
Maximální hodnota:
Výškový systém:

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: Evropský terestrický referenční systém 1989
Alternativní název: ETRS-89
Referenční datum
Referenční datum: 2010-03-01
Událost: revize
Další informace: http://epsg.io/4258
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: S-JTSK / Krovak East North
Alternativní název: Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Referenční datum
Referenční datum: 2011-05-09
Událost: revize
Další informace: http://epsg.io/5514
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Distribuce

Distribuční formát
Název: GML
Verze: 3.2.1
Specifikace: INSPIRE Data Specification on Administrative Units version 3.0.1
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 044 455
Fax: +420 284 041 557
Adresa
Dodací místo: Pod Sídlištěm 1800/9
Město: Kobylisy
Poštovní kód: 182 11 Praha 8
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: po-pá 7-17 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor
Způsob objednání
Poplatky: Bez poplatků
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: http://services.cuzk.cz/doc/local-ux-view.pdf
Velikost přenosové jednotky v MB: 75
Offline
Název: onLine

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Soulad
Specifikace
Název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2010-12-08
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ano
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad
Identifikace měření:
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad UX.
Datum a čas měření: 2020-01-13T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti obcí v sérii datových sad.
Identifikace měření:
Popis měření: Počet obcí chybějících v sérií datových sad UX.
Datum a čas měření: 2020-01-13T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: počet obcí
Hodnota: 1
Původ dat
Informace o původu dat: Data série datových sad Územní jednotky (UX) pochází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který byl vybudován za účelem sdílení referenčních údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách a adresách pro potřeby veřejné správy v ČR. Oficiálně byl spuštěn 1. 7. 2012, společně s ostatními základními registry. RÚIAN vzniknul na základě dat z UIR-ADR (územně identifikační registr adres spravovaný MPSV), RSO (registru sčítacích obvodů a budov spravovaným ČSÚ) a ISKN (informačního systému katastru nemovitostí spravovaným ČÚZK). RÚIAN je aktualizován průběžně. Denně jsou vytvářeny změnové soubory a jednou měsíčně jsou generovány stavové soubory výměnného formátu RÚIAN (VFR), ve kterých jsou zaneseny všechny změny za předchozí kalendářní měsíc. Průběžnou aktualizaci provádí zákonem stanovení editoři, kterými jsou pro data obsažená v tématu Územní správní jednotky katastrální úřady a ČÚZK - v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech a vyhláškou č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.