Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishMapa České republiky 1:500 000

Mapa České republiky 1:500 000 (MČR 500) je základním státním mapovým dílem a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu.

MČR 500 obsahuje polohopis, výškové body, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace s výplní dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, vodstvo, hranice státní a krajské a porost a povrch půdy (lesy). Předmětem výškopisu jsou výškové body. Popis mapy sestává ze standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, názvu a měřítka mapy s tirážními údaji a údaji grafického měřítka, textové části vysvětlivek a rámových údajů (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná síť v mapě je dělena po 1°. Předměty obsahu mapy, s výjimkou vnitrostátních správních hranic, jsou souvisle znázorněny i na přiléhajících částech území sousedních států.

Od roku 2007 se MČR 500 vyhotovuje digitální technologií s využitím Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®), databáze geografických jmen České republiky Geonames a dat EuroRegionalMap (ERM). Tvorbu a aktualizaci MČR 500 zajišťuje Zeměměřický úřad.

Informace o produktech připravených pro poskytování souborových dat MČR 500 naleznete v pravém menu na této stránce.

MČR 500 je využita jako navigační vrstva v prohlížecích službách, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít mapové okno na úvodní stránce sekce Aplikace, nebo klienta Geoprohlížeč.

K objednání dat a tisků můžete využít internetový obchod.

Poslední aktualizace: 28.8.202
Poslední revize:
Autor: 192