Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishOrtofoto České republiky - úvod

Ortofoto České republiky (Ortofoto ČR) představuje periodicky aktualizovanou sadu barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km). Ortofoto je georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu. Na ortofotu je fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny posuny obrazu vznikající při pořízení leteckého měřického snímku. Ortofota jsou barevně vyrovnaná, zdánlivě bezešvá (švy jsou vedeny po přirozených liniích). V rámci jednotlivých pásem zobrazují stav území ke stejnému roku. Do roku 2008 bylo Ortofoto ČR vytvářeno s velikostí pixelu 0,5 m a od roku 2009 do roku 2015 s velikostí pixelu 0,25 m. Od roku 2016 do roku 2020 bylo Ortofoto ČR vytvářeno s velikostí pixelu 0,20 m. Od roku 2021 je velikost pixelu 0,125 m. Počínaje rokem 2010 je navíc snímkování prováděno digitální kamerou, což významně přispělo ke zvýšení kvality produktu.

Tvorbu státního Ortofota ČR zajišťuje od roku 2003 Zeměměřický úřad ve spolupráci s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) na základě dohody ČÚZK a Ministerstva obrany (MO) ČR. V letech 2003 až 2011 byla každoročně snímkována 1/3 území ČR, po poledníkových pásech (pásma „Západ“, „Střed“ a „Východ“). Od roku 2012 se letecké měřické snímkování území ČR a tvorba Ortofota ČR provádí ve dvouleté periodě, kdy je každý rok snímkována cca 1/2 území ČR. V letech 2012 až 2019 bylo území ČR rozděleno na dvě pásma („Západ“ a „Východ“) podle kladu SM50. Od roku 2020 zohledňuje rozdělení území ČR hranice krajů. Současný stav aktualizace Ortofota ČR naleznete v pravém menu na této stránce.

Ortofoto ČR je používáno v resortu MZe jako podklad pro vyhodnocení základních produkčních celků v systému LPIS, v resortech ČÚZK a MO slouží mimo jiné jako základní podklad k aktualizaci databází topografických dat a následně státních mapových děl. Ortofoto ČR je poskytováno řadě dalších uživatelů, určeno je především pro organizace a orgány státní správy a územní samosprávy, kde nachází uplatnění v oblasti plánování a přípravy projektů, v ochraně životního prostředí, v krizovém řízení a v mnoha dalších.

Ortofoto ČR nachází stále širší uplatnění jako základní datová vrstva geografických informačních systémů, mapových portálů a webových aplikací. V resortu ČÚZK jsou to například aplikace Nahlížení do KN, Dálkový přístup do KN, Veřejný dálkový přístup k RÚIAN, Geoprohlížeč nebo Mapový portál DMVS. Ortofoto ČR je výhodné kombinovat s vektorovými daty, např. i dalšími datovými sadami z produkce resortu ČÚZK.

Souborová data produktu Ortofoto ČR jsou od 1. 7. 2023 poskytována ve vybraných formátech stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně, na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.
 
Další možností distribuce dat je export výřezů dat v aplikaci Geoprohlížeč. Produkt INSPIRE Ortofotosnímky (Oi) je kromě ATOM služeb poskytován také službou WCS.
 
K objednání dat v dalších formátech a jiných formách distribuce můžete využít aplikaci eshop.

Poslední aktualizace: 02.04.2024
Poslední revize:
Autor: 910