Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishWMS - Cadastral maps

WMS - Units eXtended

WMS - Digitalization of the Cadastral map

WMS - SM5V

WMS - SM5

WMS - ZABAGED®

WMS - ZABAGED® (ZM10 Visualization)

WMS - ZABAGED® (Ortophoto Visualization)

WMS - ZM10

WMS - ZM25

WMS - ZM50

WMS - ZM100

WMS - ZM200

WMS - DATA50

WMS - DATA200

WMS - Administrative boundaries

WMS - Orthophoto

WMS - Archive Orthophoto

WMS - Orthophoto CIR

WMS - DMR 4G (Hill Shaded Terrain Model)

WMS - DMR 5G (Hill Shaded Terrain Model)

WMS - DMP 1G (Hill Shaded Surface Model)

WMS - Geonames

WMS - Historical names

WMS - Geodetic control

WMS - Base vector map of the ČR

WMS - General maps of the ČR

WMS - Map layouts

WMS view service - JTSK graticule

WMS - Geographic network WGS84

Links


Prohlížecí služba WMS- Historická jména

.
Product information
NameProhlížecí služba WMS- Historická jména
Commercial code Commercial code is not defined.
Export unitNo export unit defined.
Unit priceNo export unit defined.
Product descriptionProhlížecí služba WMS- Historická jména je poskytována jako veřejná prohlížecí služba pro prohlížení historických geografických jmen nesídelních objektů propojených s aktuálními daty produktu Databáze geografických jmen České republiky (Geonames). Jeden objekt může mít i několik jmen excerpovaných z map i nemapových zdrojů. V atributech je uvedeno pravděpodobné období užíváni historického jména, jazyk jména, plná znění jména i zkratky použité ve zdroji a zdroj jmen. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.
Service characteristics Download document service characteristics
Service locationhttps://ags.cuzk.cz/arcgis/services/Pracovni/Historicka_jmena/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=getCapabilities
Data set provided by the service Provided data
Access restriction - licence agreement and other restriction Terms of use see Terms of trade
Service view with the public client Run the service
ContactCzech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Bačo, Antonín, Mgr. , phone: +420 284 041 677 , e-mail: antonin.baco@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2020-06-29
Information last update:
2020-07-01
.
.