Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


ZABAGED® - polohopis

INSPIRE - Vodstvo - fyzické vody (HY_P)

INSPIRE - Vodstvo - sítě (HY_NET)

INSPIRE - Dopravní sítě - Letecká doprava (TN_AIR)

INSPIRE - Dopravní sítě - Lanová dráha (TN_CABLE)

INSPIRE - Dopravní sítě - Železniční doprava (TN_RAIL)

INSPIRE - Dopravní sítě - Silniční doprava (TN_ROAD)

INSPIRE - Dopravní sítě- Vodní doprava (TN_WATER)

Odkazy


INSPIRE datová sada pro téma Dopravní sítě - vodní doprava (TN_WATER)

Data INSPIRE tématu Dopravní sítě - vodní doprava jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE a odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0 a ELF xml schématu ve verzi 1.0. Tato datová sada dopravních sítí České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou složkou s atributy, které obsahují další informace o objektech. Zdrojovou datovou sadou je datová sada Státní plavební správy sloužící k popisu objektů na vodních cestách ČR.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: INSPIRE datová sada pro téma Dopravní sítě - vodní doprava (TN_WATER)
Alternativní název: INSPIRE - Dopravní síť - Vodní doprava (TN_WATER)
Referenční datum
Referenční datum: 2019-01
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_TN_WATER
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: 633155
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby:
Název organizace: Státní plavební správa
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 234 637 321
Fax: +420 234 637 321
Adresa
Dodací místo: Jankovcova 4
Město: Praha 7
Poštovní kód: 170 04
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny:
Dodatečné informace:
Role: autor
Další informace:
Abstrakt: Data INSPIRE tématu Dopravní sítě - vodní doprava jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE a odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0 a ELF xml schématu ve verzi 1.0. Tato datová sada dopravních sítí České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou složkou s atributy, které obsahují další informace o objektech. Zdrojovou datovou sadou je datová sada Státní plavební správy sloužící k popisu objektů na vodních cestách ČR.
Účel: Tato datová sada dopravních sítí České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Pek, Vladimír, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 686
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod Sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : půlročne
Datum plánované revize zdroje: 2019-07
Poznámka k údržbě: Aktualizované verze odvozených dat INSPIRE - Dopravní sítě jsou publikovány v půlročním intervalu.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Dopravní sítě
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: dopravní sítě
Klíčové slovo: doprava
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: původce
Klíčová slova
Klíčové slovo: vodní doprava
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-02-21
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Legislativní omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků.
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Bezpečnostní omezení dat
Klasifikace: neklasifikované
Typ prostorové reprezentace: vektor
Prostorové rozlišení
Odpovídající měřítko
Měřítkové číslo: 10000
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: vodstvo
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 2014-01-01 - 9999-12-31
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Výškový systém: Baltský po vyrovnání (m n. m.)

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: ETRS89/TM33
Alternativní název: ETRS89/UTM zone 33N
Referenční datum
Referenční datum: 2010-03-01
Událost: revize
Další informace: Souřadnicový systém ETRS89/TM33 je stanoven INSPIRE pro zobrazení INSPIRE dat velkých měřítek.
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045
Jmenný prostor: EPSG

Obsah dat

Popis katalogu prvků
Jazyk katalogu: eng
Součásti datové sady: ne
Citace z katalogu prvků
Název zdroje: INSPIRE Data Specification on Transport Networks - Guidelines, v. 3.2
Referenční datum
Referenční datum: 2014-04-17
Událost: zveřejnění
Organizace odpovědná za katalog prvků
Název organizace: INSPIRE Thematic Working Group Transport Networks
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon:
Fax:
Adresa
Dodací místo:
Město:
Poštovní kód:
Země:
E-mail:
Kontaktní hodiny:
Dodatečné informace:
Role: původce

Distribuce

Distribuční formát
Název: GML
Verze: 3.2.1
Specifikace:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 605
Telefon: +420 284 041 111
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod Sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_TN-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2010-12-08
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu: ano
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_TN-DQ_DomainConsistency-2
Soulad
Specifikace
Název: INSPIRE Data Specification on Transport Networks – Guidelines v. 3.2
Alternativní název: INSPIRE datová specifikace pro téma Dopravní sítě - verze 3.2.
Referenční datum
Referenční datum: 2014-04-17
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad TN s INSPIRE datovou specifikací pro téma Dopravní sítě - kontrola validity proti ELF xml schématu ve verzi 4.0.
Míra souladu: ano
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_TN-DQ_DomainConsistency-3
Soulad
Specifikace
Název: ELF Data Specification for topographic and administrative reference data at all levels of detail – v. 1.0
Alternativní název: ELF datová specifikace - verze 1.0
Referenční datum
Referenční datum: 2016-03-24
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad TN s ELF datovou specifikací - kontrola validity proti ELF xml schématu ve verzi 1.0.
Míra souladu: ano
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_TN-DQ_DomainConsistency-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad TN.
Datum a čas měření: 2015-05-15T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Zpráva - Logická bezespornost - Topologická bezespornost (konzistence)
Název měření: Hodnocení topologické konzistence série datových sad
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_TN-DQ_TopologicalConsistency-1
Popis měření: Hodnocení topologické konzistence série datových sad TN.
Datum a čas měření: 2015-05-15T12:00:00
Výsledek zkoušky – soulad
Specifikace
Název: INSPIRE Data Specification on Transport Networks – Guidelines v. 3.2
Referenční datum
Referenční datum: 2014-04-17
Událost: zveřejnění
Popis testu: Hodnocení topologické konzistence dle INSPIRE datové specifikace pro téma Dopravní sítě.
Míra souladu: ano
Původ dat
Informace o původu dat: Data vznikla harmonizací dat Státní plavební správy dle INSPIRE specifikace pro téma Dopravní sítě.