Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English



AGS – Visibility DMR 4G

AGS – Visibility DMR 5G

AGS – Visibility DMP 1G

AGS – Line Of Sight DMR 4G

AGS – Line Of Sight DMR 5G

AGS – Line Of Sight DMP 1G

AGS – Profil DMR 4G

AGS – Profil DMR 5G

AGS – Profil DMP 1G

AGS - SurfaceDifference DMR 5G

AGS - ElevationMaxMin DMR 5G

AGS - ElevationRange DMR 5G

AGS - Slope DMR 5G

AGS - Aspect DMR 5G

Links


Esri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationRange DMR 5G

.
Product information
NameEsri ArcGIS Server GEOPROCESSING SERVICE Esri ArcGIS Server - ElevationRange DMR 5G
Commercial code Commercial code is not defined.
Export unitNo export unit defined.
Unit priceNo export unit defined.
Product descriptionGeoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - ElevationRange_DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.
Service characteristics Download document service characteristics
Service locationhttp://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationRange_DMR5G/GPServer
Data set provided by the service Provided data
Access restriction - licence agreement and other restriction Terms of use see Terms of trade
Service view with the public client Run the service
ContactCzech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Křížek, Milan , phone: +420 284 041 860 , e-mail: milan.krizek@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2018-07-16
Information last update:
2018-07-16
.
.