Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Archiv leteckých měřických snímků

Aplikace Archivní mapy umožňuje bezplatné prohlížení archivních dokumentů Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Jedná se o následující archiválie: Stabilní katastr (Císařské povinné otisky, Katastrální mapy evidenční), mapy odvozené ze třetího vojenského mapování, topografické mapy v systému S-1952, mapy evidence nemovitostí, sbírka map a plánů do roku 1850. Dále je v této aplikaci možné prohlížet Indikační skici stabilního katastru, jejichž rastrová data poskytly spolupracující archivy - Národní archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě. Aplikace zahrnuje také sekci Leteckých měřických snímků. Díky responzivnímu designu je možné aplikaci používat i na mobilních zařízeních. Aplikace je optimalizovaná pro dotykové ovládání.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: Archiv leteckých měřických snímků
Alternativní název: Aplikace Archiv LMS
Alternativní název: Archiv LMS
Referenční datum
Referenční datum: 2020-08-01
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_ARCHIVLMS
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Aplikace Archivní mapy umožňuje bezplatné prohlížení archivních dokumentů Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Jedná se o následující archiválie: Stabilní katastr (Císařské povinné otisky, Katastrální mapy evidenční), mapy odvozené ze třetího vojenského mapování, topografické mapy v systému S-1952, mapy evidence nemovitostí, sbírka map a plánů do roku 1850. Dále je v této aplikaci možné prohlížet Indikační skici stabilního katastru, jejichž rastrová data poskytly spolupracující archivy - Národní archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě. Aplikace zahrnuje také sekci Leteckých měřických snímků. Díky responzivnímu designu je možné aplikaci používat i na mobilních zařízeních. Aplikace je optimalizovaná pro dotykové ovládání.
Účel: Porovnávání stavu území České republiky v jednotlivých etapách pořizování leteckých snímků.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Němeček Tomáš, Mgr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 439
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny:
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: letecký měřický snímek
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: humanGeographicViewer
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Referenční datum
Referenční datum: 2010-01-19
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Žádné podmínky neplatí
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Název typu služby: OtherApplication
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 865 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: xml
Platformy zpracování (DCP): xml
Přístupové místo

Distribuce

Distribuční formát
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Způsob objednání
Poplatky: Bez poplatků

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód:
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu aplikace s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ne