Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Vyhledávání metadat

Aplikace Vyhledávání metadat je klientské rozhraní Geoportálu ČÚZK pro vyhledávání metadatových záznamů o datových sadách, síťových službách a aplikacích resortu ČÚZK. Vyhledávání podle klíčových slov a dalších parametrů probíhá prostřednictvím vyhledávací (katalogové) služby.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: Vyhledávání metadat
Alternativní název: Vyhledávání dat, služeb a aplikací
Referenční datum
Referenční datum: 2023-03-28
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_VYHLEDAVANI_DAT
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Aplikace Vyhledávání metadat je klientské rozhraní Geoportálu ČÚZK pro vyhledávání metadatových záznamů o datových sadách, síťových službách a aplikacích resortu ČÚZK. Vyhledávání podle klíčových slov a dalších parametrů probíhá prostřednictvím vyhledávací (katalogové) služby.
Účel:
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Srovnal Pavel, Mgr.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: metadata
Klíčové slovo: vyhledávací dotaz
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: vyhledávací služba
Klíčové slovo: katalogová služba
Klíčové slovo: CSW
Klíčové slovo: informace o datech a službách
Klíčové slovo: vyhledávání dat a služeb
Klíčové slovo: katalog
Klíčové slovo: přístup k metadatům
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoCatalogueService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Referenční datum
Referenční datum: 2010-01-19
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Žádné podmínky neplatí
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Název typu služby: OtherApplication
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 865 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: GetDiscoveryServiceMetadata
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: Discovermetadata
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Obsahovaná operace
Název operace: Discovermetadata by ID
Platformy zpracování (DCP): WebServices

Distribuce

Distribuční formát
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Způsob objednání
Poplatky: Bez poplatků

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód:
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: