Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Geodetické aplikace

Geodetické aplikace jsou určeny pro podporu zeměměřických činností v terénu a jejich následné zpracování v závazných souřadnicových referenčních systémech. Geodetické aplikace vychází z výsledků činností v geodetických základech, z nichž poskytují výstupy, případně jiné související informace.

Aplikace Transformace souřadnic umožňuje transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy závaznými na území ČR resp. v rámci EU. Transformovat lze jednotlivé souřadnice, textové seznamy souřadnic, či soubory GML. K transformacím je využita WCTS služba, která využívá výpočetní modul programu ETJTZU schváleného ČÚZK pro transformaci mezi souřadnicovými referenčními systémy ETRS89 (ETRF2000) a S-JTSK.

Aplikace CZEPOS stažení dat je aplikací tzv. moderních geodetických základů, tj. geodetických základů reprezentovaných sítěmi referenčních stanic umožňujícími příjem signálů globálních navigačních satelitních systémů (GNSS). Účelem aplikace je stažení datových produktů Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS). Aplikace CZEPOS monitoring provozu poskytuje online monitoring funkčnosti služeb CZEPOS poskytovaných v reálném čase. Aplikace CZEPOS kontrola přesnosti poskytuje monitoring přesnosti služeb CZEPOS v různých lokalitách ČR.

Aplikace Bodová pole vyjádření umožní vlastníkům nebo oprávněným uživatelům nemovitostí zjistit, zda a jaké geodetické body se nacházejí v území dotčeném jejich stavební činností.

Aplikace Bodová pole vyhledání je aplikací klasických geodetických základů, tj. geodetických základů reprezentovaných bodovými poli složenými z geodetických bodů pevně stabilizovaných v terénu se známými souřadnicemi v závazných referenčních systémech. Účelem aplikace je umožnit bezplatné stažení geodetických údajů o bodech bodových polí na základě grafického vyhledání bodů nad zvolenou přehledovou mapou či textového vyhledání podle zadaných parametrů. Počet geodetických údajů stažených z Databáze bodových polí registruje aplikace Bodová pole statistika. V terénu zjištěné závady na bodech bodových polí lze zaslat příslušnému správci bodového pole prostřednictvím aplikace Bodová pole hlášení závad.

Poslední aktualizace: 07.06.2022
Poslední revize:
Autor: 147