Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishMonitoring a reporting

O stavu infrastruktury, jejím vývoji a využívání budou podávány pravidelně každé 3 roky Zprávy zpracované kontaktním místem (MŽP) a to od 15.5.2010. Zpráva obsahuje informace:

  • způsobu koordinace mezi veřejnými poskytovateli a uživateli souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech a zprostředkovatelskými orgány, a popis vztahů s třetími stranami a způsobu zajištění kvality
  • příspěvku orgánů veřejné správy nebo třetích stran k fungování a koordinaci infrastruktury pro prostorové informace
  • využití infrastruktury pro prostorové informace
  • dohodách o sdílení dat mezi orgány veřejné správy
  • nákladech a přínosech spojených s prováděním této směrnice
Poslední aktualizace: 05.1.2020
Poslední revize:
Autor: 95