Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Základní Topografická mapa ČR 1:5 000/S-JTSK

Základní Topografická mapa ČR 1:10 000/S-JTSK

Základní Topografická mapa ČR 1:10 000/ETRS89-TMzn

Základní Topografická mapa ČR 1:25 000/S-JTSK

Základní Topografická mapa ČR 1:25 000/ETRS89-TMzn

Základní Topografická mapa ČR 1:50 000/S-JTSK

Základní Topografická mapa ČR 1:50 000/ETRS89-TMzn

Základní Topografická mapa ČR 1:100 000/S-JTSK

Základní Topografická mapa ČR 1:100 000/ETRS89-TMzn

Základní Topografická mapa ČR 1:250 000/S-JTSK

Základní Topografická mapa ČR 1:250 000/ETRS89-TMzn

Odkazy


Základní topografické mapy

Od 1. 7. 2023 dochází k nahrazení stávající Základní mapy ČR a Státní mapy 1 : 5 000 novou podobou základního státního mapového díla středního měřítka z produkce Zeměměřického úřadu - Základní topografickou mapou ČR.

Jedná se o mapy topografického charakteru zpracované na podkladě dat ZABAGED® a Geonames. Poskytují základní topografické informace v rozsahu seznamu mapových značek pro Základní topografické mapy České republiky (ZTM ČR) v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000. ZTM ČR se zpracovávají ve dvou souřadnicových referenčních systémech – v národním S-JTSK (ZTM/S-JTSK) a mapy v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000 navíc i v mezinárodním ETRS89-TMzn (ZTM/ETRS89). Tomu odpovídají i klady mapových listů a jejich značení. Klad mapových listů ZTM/S-JTSK na rozdíl od kladu mapových listu ZM ČR není natočen vůči souřadnicovým osám S-JTSK, a více tak odpovídá potřebám využívání digitálních dat v GIS. Navíc je kompatibilní s kladem map velkých měřítek. Klad mapových listů ZTM/ETRS89 vychází z doporučení legislativy INSPIRE a využívá vymezení území zeměpisnými souřadnicemi.

Mapy jsou tištěné digitální technologií v barevném modelu CMYK.

Poslední aktualizace: 13.06.2023
Poslední revize:
Autor: 192