Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Krajinné pokrytí

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Využití území

Definice: Území popsané podle své současné a plánované funkce nebo společensko-hospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační).

Typy specifikované pro téma prostorových dat Využití území jsou strukturovány v těchto skupinách:
  • Nomenklatura využití území (Land Use Nomenclature) bez typů prostorových objektů.
  • Stávající využití území (Existing Land Use) typy prostorových objektů: Datová sada stávajícího využití území (ExistingLandUseDataSet) a Objekt stávajícího využití území (ExistingLandUseObject).
  • Stávající využití území v souřadnicové síti (Gridded Existing Land Use) typy prostorového objektu Stávající využití území v souřadnicové síti (ExistingLandUseGrid).
  • Stávající využití území ve vybraném bodě či místě (Sampled Existing Land Use) typy prostorových objektů: Stávající využití území měřené ve vybraném bodě či místě (SampledExistingLandUseSample) a Datová sada stávajícího využití území měřeného ve vybraném bodě či místě (SampledExistingLandUseDataSet).
  • Plánované využití území (Planned Land Use) typy prostorových objektů: Oficiální dokumentace (OfficialDocumentation), Územní plán (SpatialPlan), Doplňující regulace (SupplientaryRegulation) a Prvek územního členění (ZoningElient).

Data v resortu ČÚZK

Data odpovídající tomuto tématu INSPIRE jsou vedena v databázi ZABAGED® a budou harmonizována dle INSPIRE datové specifikace v souladu s prováděcími předpisy.


Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95