Ovládání

ingr_small


 

Pomocí zobrazeného formuláře lze transformovat souřadnice nebo celé soubory. Transformace je omezena pouze na území České republiky.

Zaokrouhlování výsledků:

Pro souřadnicový systém ETRS 89 (BLh), WGS 84 (BLh) - pro textový formulář a TXT soubor jsou souřadnice BL zaokrouhlovány na 5 desetinných míst, pro GML na 9 desetinných míst. Výšky h jsou vždy zaokrouhlovány na 3 desetinná místa. Pro ostatní souřadnicové systémy jsou všechny 3 souřadnice vždy zaokrouhlovány na 3 desetinná místa

Grafické rozhraní aplikace:

WCTS_uvod

Transformace bodů

1.Do pole "Souřadnice" vložit dvojici souřadnic a výšku (případně 3 souřadnice pro XYZ)
2.Vybrat vhodnou transformaci (vstupní a výstupní SRS) - výstupní CRS mohou být omezeny dle vstupního CRS
3.Vyplnit datum (pokud bylo po výběru CRS zpřistupněno) - lze zadat textem nebo vybrat z kalendáře
4.Zvolit funkci "Odeslat"
5.V poli výsledek se zobrazí transformované souřadnice

obr.: nabídka výstupních souřadnicových systémů pro vybraný zdrojový souřadnicový systém

obr.: datum

WCTS_vystupniCRS

 

WCTS_kalendar

 

Omezení

lze transformovat souřadnice pouze jednoho bodu
požadované vstupní formáty:

souřadnicový systém (pořadí souřadnic)

příklad zadání souřadnic

ETRS89 (BLh/DEG)

49.757822580 16.471310335 498.432

ETRS89 (BLh/DMS)

49 59 35.90464 13 59 47.856 922.21

ETRS89 (XYZ /geocentric)

3987030.081 993828.919 4863016.851

S-JTSK + Bpv (YXH)

774386.424 1049151.327 876.563

S-JTSK + Bpv (-Y-XH /east-north)

-774386.424 -1049151.327 876.563

S-JTSK/05 + Bpv (YXH)

5774386.414 6049151.322 876.563

S-JTSK/05 + Bpv (-Y-XH /east-north)

-5774386.414 -6049151.322 876.563

ETRS89-LAEA + EVRS (YXH)

4607450.935 2994567.944 876.693

ETRS89-LCC + EVRS (NEH)

2591904.257 4276624.001 876.693

ETRS89-TM33 + EVRS (NEH)

5538368.897 428081.818 876.693

ETRS89-TM34 + EVRS (NEH)

5561429.286 -1762.637 876.693

WGS 84 (BLh/DEG)

49.757822580 16.471310335 498.432

WGS 84 (BLh/DMS)

49 59 35.91969 13 59 47.88138 922.221

WGS 84 (XYZ / geocentric)

3987029.6187211 993829.325077596 4863017.158

WGS 84 / UTM 33 (ENh)

428082.33 5538369.356 922.221

WGS 84 / UTM 34 (ENh)

-1762.089 5561429.703 922.221

WGS 84 / Pseudo-Mercator (XYh)

1558098.138 6445117.509 922.221

 

 

Transformace textových souborů

Analogicky k práci s transformací jednotlivých bodů. Místo zadání číselných souřadnic vybrat textový soubor a výsledek je doručen také v textovém souboru.

V závislosti na nastavení prohlížeče a velikosti odeslaného souboru bude po čase nabídnuto okno na stažení transformovaného souboru. Stránku proto neopouštějte, dokud se nevrátí soubor, nebo nějaká jiná informační hláška.

Omezení

1024K vstupní soubor
požadované vstupní formáty TXT souboru:

 

Každý řádek textového souboru se skládá z minimálně 8 řetězců oddělených mezerami nebo tabulátory, podle následujícího schematu:

Číslo bodu/ označení bodu - hodnoty souřadnic (dle SRS, stejně jako u vstupu do textového pole) - nepovinné popisy.

 

ukázka pro ETRS89 (BLh/DMS):

TB01 50 02 22.37211 15 46 59.68652    283.290   nepovinný popis

   2 49 45 28.15387 16 28 16.70795    498.437 

ZhB3 49 23 36.79366 15 35 11.02432    0

   4 49 04 47.20457 15 26 12.45568    534.735   nepovinný popis

PPBP 49 24 35.26764 14 40 48.78843    496.224 

   6 49 41 16.07235 13 59 53.72790    0

 

ukázka pro S-JTSK + Bpv (YXH):

TB01     646770.290    1060714.217    239.262   nepovinný popis

   2     601225.863    1097469.486    453.644 

ZhB3     669458.531    1130343.560    0

   4     684525.354    1163648.452    488.157   nepovinný popis

PPBP     734463.113    1120205.174    450.290 

   6     779092.801    1082801.524    0

 

     ukázka pro S-JTSK/05 + Bpv (YXH):

TB01    5646770.290   6060714.217    239.262   nepovinný popis

   2    5601225.863   6097469.486    453.644 

ZhB3    5669458.531   6130343.560    0

   4    5684525.354   6163648.452    488.157   nepovinný popis

PPBP    5734463.113   6120205.174    450.290 

   6    5779092.801   6082801.524    0

 

Transformace gml souborů

požadované vstupní formáty GML souboru:

implementovaná podpora GML 3.2.1
transformovány obsahy elementů point, envelope
srsName je ignorován a nastavuje se dle listboxu
datum je třeba nastavit vždy, pokud není transformací vyžadován, nepoužije se

 

ukázka pro S-JTSK + Bpv (urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::2065,crs:EPSG::8357):

...

   <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::2065,crs:EPSG::8357">

 <gml:lowerCorner>1174502.112 878165.642 239.262</gml:lowerCorner>

 <gml:upperCorner>998206.705 456738.666 239.262</gml:upperCorner>

   </gml:Envelope>

...

 

...

   <gml:Point srsName=" urn:ogc:def:crs,crs:EPSG::2065,crs:EPSG::8357">

 <gml:pos>1060714.216 646770.281 239.262</gml:pos>

   </gml:Point>

...

 

ukázka pro ETRS89 (urn:ogc:def:crs:EPSG::4937):

...

<gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4937">

    <gml:lowerCorner>48.739345385 12.841954542 284.689</gml:lowerCorner>

<gml:upperCorner>50.771761822 18.353217142 279.386</gml:upperCorner>

</gml:Envelope>

...

 

...

<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4937">

         <gml:pos>48.739345385 12.841954542 284.689</gml:pos>

   </gml:Point>

...

 

ukázka zadání 2D pro ETRS89 (EPSG 4258):

...

<gml:Envelope srsName="EPSG:4258">

<gml:lowerCorner>48.7393453986736 12.8419547140459</gml:lowerCorner>

<gml:upperCorner>50.7717619298446 18.3532171804022</gml:upperCorner>

</gml:Envelope>

...

 

...

<gml:Point srsName="EPSG:4258">

         <gml:pos>49.98887 17.46791</gml:pos>

   </gml:Point>

...

 

ukázka zadání 2D pro S-JTSK (EPSG 2065):

...

<gml:Envelope srsName="EPSG:2065">

<gml:lowerCorner>1174502.11213248 878165.64152773</gml:lowerCorner>

<gml:upperCorner>998206.70553782 456738.6665367287</gml:upperCorner>

</gml:Envelope>

...

 

...

<gml:Point srsName="EPSG:2065">

          <gml:pos>1079265.9212562 527328.513537</gml:pos>

</gml:Point>

...