Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishWMS - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS) - Grid_ETRS89_LAEA

WMS - Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS) - Grid_ETRS89-GRS80

WMS - Zeměpisná jména (GN)

WMS - Územní správní jednotky (AU)

WMS - Adresy (AD)

WMS - Parcely (CP)

WMS - Dopravní sítě (TN)

WMS - Vodstvo (HY)

WMS - Využití území (LU)

WMS - Nadmořská výška - GRID (EL GRID)

WMS - Nadmořská výška - TIN (EL TIN)

WMS - Ortofotosnímky (OI)

WMS - Budovy (BU)

Odkazy


Prohlížecí služby WMS pro harmonizované datové sady INSPIRE - úvod

Prohlížecí služby pro harmonizované datové sady INSPIRE umožňují prohlížet obraz dat jednotlivých INSPIRE témat, harmonizovaných dle Nařízení 1089/2010/ES.

Prohlížecí služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podmínky užití jsou nedílnou součástí metadat každé služby.

Seznam WMS služeb:
Pro otevření následujících WMS služeb stačí zkopírovat níže uvedené adresy (zvýrazněné tučně) do políčka URL ve WMS klientu.
 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS) - Grid_ETRS89_LAEA
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_GRID_ETRS89_LAEA/WMService.aspx

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí (GGS) - Grid_ETRS89-GRS80
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_GRID_ETRS89_GRS80/WMService.aspx

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Zeměpisná jména (GN)
 • https://geoportal.cuzk.cz/wms_inspire_gn/WMService.aspx

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Územní správní jednotky (AU)
 • https://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-wms.asp?

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Adresy (AD)
 • https://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp?

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Parcely (CP)
 • https://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp?

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Dopravní sítě (TN)
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_TN/WMService.aspx

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Vodstvo (HY)
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_HY/WMService.aspx

 • INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území (LU)
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_LU/WMService.aspx

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Ortofotosnímky (OI)
 • https://geoportal.cuzk.cz/WMS_INSPIRE_ORTOFOTO/WMService.aspx

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Nadmořská výška - GRID (EL GRID)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/INSPIRE_Nadmorska_vyska/ImageServer/WMSServer

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Nadmořská výška - TIN (EL TIN)
 • https://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/INSPIRE_Nadmorska_vyska_TIN/MapServer/WMSServer

 • INSPIRE prohlížecí služba WMS pro téma Budovy (BU)
 • https://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-wms.asp?

Poslední aktualizace: 02.12.2020
Poslední revize:
Autor: 95