Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Aplikace pro poskytování dat

Aplikace pro stahování dat

Geoprohlížeč
Aplikace nabízí následující možnosti stažení souborových dat přes odkazy uvedené v metadatech produktů (tabulka „Informace o produktu“, oddíly „Distribuce“ a „Stahování dat“), případně přímo v Geoprohlížeči (záložka „Seznam vrstev, menu „Možnosti“)::
  • stáhnout data, tj. předpřipravené soubory poskytované službami ATOM. Data jsou dělena po vhodných výdejních jednotkách a uložena v minimálně jednom z otevřených formátů. Počet výdejních jednotek ke stažení je určen rozsahem mapového okna. Maximální počet 100 vyhledaných jednotek je určen omezením OpenSearch služby, která zajišťuje vyhledávání nad datovými sadami.
  • exportovat data do různých formátů ve formě bezešvých výřezů určených rozsahem mapového okna, hranicemi správních jednotek, parcel nebo pomocí vlastního vektorového polygonu. Prostorová omezení pro export dat jsou uvedena pro každý produkt v tomto přehledu.
Dále Geoprohlížeč umožňuje stahování vektorových objektů z připojených ArcGIS REST mapových služeb. Po označení objektu v mapě je nabídnuto jeho stažení ve formátu GeoJSON.Stahovací služby Atom
Aplikace poskytuje přehled o všech otevřených datech resortu ČÚZK. Umožňuje výběr a stažení předpřipravených souborů poskytovaných službami ATOM. Počet výdejních jednotek ke stažení je určen rozsahem mapového okna. Maximální počet 100 vyhledaných jednotek je určen omezením OpenSearch služby, která zajišťuje vyhledávání nad datovými sadami.

Aplikace pro podání žádosti o poskytnutí jiné formy otevřených dat

Aplikace Eshop poskytuje na základě žádosti registrovaného uživatele kromě zpoplatněných leteckých měřických snímků, archiválií a tištěných produktů také údaje ZABAGED® , ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví, které jsou zařazeny mezi otevřená data.

Uživatel má možnost podat žádost o tato data i v jiných formách, tj.
  • zvolit formát datového souboru odlišný od formátu, ve kterém jsou data evidována v národním katalogu otevřených dat, tj. odlišný od formátů předpřipravených souborů poskytovaných službami ATOM nebo od formátů dat poskytovaných službami WFS a WCS.
  • zvolit místo stažení dat pomocí dálkového přístupu jejich předání na technickém nosiči dat.
Úplata za převod dat do požadovaného formátu se hradí podle hodinové sazby uvedené v bodě 11 přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění.V aplikaci byl pro účely převodu zachován výběr obvyklých formátů a také poskytování původních výdejních jednotek.

Poznámky: Podání žádosti o předání dat na technickém nosiči dat přes aplikaci Eshop doporučujeme vždy v případě potřeby získat jednorázově objemově velká data. Zejména se jedná o data ortofota ČR, výškopisu nebo státního mapového díla z velkého území (např. celého kraje).

Přímé stahování z datového úložiště otevřených dat pomocí výše uvedených aplikací a služeb nemusí být, vzhledem k zatížení přenosových linek, v tomto případě efektivní a není pro tyto případy primárně určeno. V případě dlouhého stahování dat kontaktujte, prosím, obchodní oddělení Zeměměřického úřadu e-mailem na adrese zu.praha@cuzk.cz, kde Vám naši specialisté poradí, jak problém řešit.

Poslední aktualizace: 28.11.2023
Poslední revize:
Autor: 95