Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAGS – Visibility DMR 4G

AGS – Visibility DMR 5G

AGS – Visibility DMP 1G

AGS – Line Of Sight DMR 4G

AGS – Line Of Sight DMR 5G

AGS – Line Of Sight DMP 1G

AGS – Profil DMR 4G

AGS – Profil DMR 5G

AGS – Profil DMP 1G

AGS - SurfaceDifference DMR 5G

AGS - ElevationMaxMin DMR 5G

AGS - ElevationRange DMR 5G

AGS - Slope DMR 5G

AGS - Aspect DMR 5G

Odkazy


GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Line Of Sight DMR 4G

Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Line Of Sight DMR 4G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké části reliéfu jsou viditelné po zadané linii. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího a cílového stanoviště a specifikovat jejich výšku nad terénem. Výsledkem provedené analýzy je viditelnost reliéfu po zadané linii. Na rozdíl od geoprocessingové služby Visibility DMR 4G je geoprocessingová služba Line Of Sight DMR 4G je výrazně rychlejší. Službu lze s výhodou použít k analýzám viditelnosti na větší vzdálenosti. Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (ZIP archiv) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geoprocessingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Line Of Sight DMR 4G
Alternativní název: LineOfSight_DMR 4G (GPServer)
Alternativní název: GP_LOS-DMR 4G
Referenční datum
Referenční datum: 2016-11-01
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_GP_LOS-DMR 4G
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: Obchodní kód není stanoven.
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Line Of Sight DMR 4G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké části reliéfu jsou viditelné po zadané linii. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího a cílového stanoviště a specifikovat jejich výšku nad terénem. Výsledkem provedené analýzy je viditelnost reliéfu po zadané linii. Na rozdíl od geoprocessingové služby Visibility DMR 4G je geoprocessingová služba Line Of Sight DMR 4G je výrazně rychlejší. Službu lze s výhodou použít k analýzám viditelnosti na větší vzdálenosti. Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (ZIP archiv) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geoprocessingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.
Účel: Geoprocessingová služba je určená pro provádění analýz viditelnosti po linii nad datovou sadou Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Služba umožňuje provádět prostorové analýzy nad zdrojovými daty DMR 4G přímo na serveru.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Křížek, Milan
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 860
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: Nadmořská výška
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: výškopis
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: webová služba
Klíčové slovo: geoprocessingová služba
Klíčové slovo: viditelnost
Klíčové slovo: linie viditelnosti
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-02-28
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: spatialProcessingService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Referenční datum
Referenční datum: 2010-01-19
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Legislativní omezení služby
Podmínky pro přístup a užití: Žádné podmínky neplatí.
Podmínky pro přístup a užití: Výdejní jednotka není stanovena.
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků.
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Bezpečnostní omezení služby
Klasifikace: neklasifikované
Název typu služby: transformační služba (např. WPS, WCTS)
Verze služby: 10.4
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Výškový systém: Baltský po vyrovnání (m n.m.)
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: GetCapabilities
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Vázaný zdroj
Název zdroje: Metadata série datových sad Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G).

Distribuce

Distribuční formát
Název: shp
Verze: nedefinováno
Specifikace: shapefile

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_GP_LOS_DMR4G-DQ_DomainConsistency -1
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ne