Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAGS – Visibility DMR 4G

AGS – Visibility DMR 5G

AGS – Visibility DMP 1G

AGS – Line Of Sight DMR 4G

AGS – Line Of Sight DMR 5G

AGS – Line Of Sight DMP 1G

AGS – Profil DMR 4G

AGS – Profil DMR 5G

AGS – Profil DMP 1G

AGS - SurfaceDifference DMR 5G

AGS - ElevationMaxMin DMR 5G

AGS - ElevationRange DMR 5G

AGS - Slope DMR 5G

AGS - Aspect DMR 5G

Odkazy


Geoprocessingové služby - úvod

Geoprocessingové služby jsou webové služby, které umožňují provádět prostorové analýzy nad zdrojovými daty. Služba zpřístupňuje geoprocessingový nástroj který používá vybrané geoprocessingové funkce.

Zeměměřický úřad poskytuje vybrané geoprocessingové služby pro analýzy výškopisných dat. Služby jsou přístupné přes ArcGIS REST a SOAP rozhraní.

Geoprocessingové služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podmínky užití jsou nedílnou součástí metadat každé služby.

REST URL Geoprocessingových služeb:
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Visibility_DMR4G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Visibility_DMR5G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Visibility_DMP1G/GPServer

http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/LineOfSight_DMR4G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/LineOfSight_DMR5G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/LineOfSight_DMP1G/GPServer

http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Profile_DMR4G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Profile_DMR5G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Profile_DMP1G/GPServer

http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/SurfaceDifference_DMR5G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationMaxMin_DMR5G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/ElevationRange_DMR5G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Slope_DMR5G/GPServer
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/Aspect_DMR5G/GPServer

SOAP URL Geoprocessingových služeb:
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/Visibility_DMR4G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/Visibility_DMR5G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/Visibility_DMP1G/GPServer?wsdl

http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/LineOfSight_DMR4G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/LineOfSight_DMR5G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/LineOfSight_DMP1G/GPServer?wsdl

http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/Profile_DMR4G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/Profile_DMR5G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/Profile_DMP1G/GPServer?wsdl

http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/SurfaceDifference_DMR5G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/ElevationMaxMin_DMR5G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/ElevationRange_DMR5G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/Slope_DMR5G/GPServer?wsdl
http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/Aspect_DMR5G/GPServer?wsdl

Poslední aktualizace: 16.7.2018
Poslední revize:
Autor: 95