Plnění metadat

ingr_small


Po zadání základních informací je zobrazen rozšířený editační formulář, který se skládá ze dvou částí:

levý panel
editační okno

Levý panel

Levý panel obsahuje tři části:

seznam odkazů - odkaz na úvodní stranu, volba uložení záznamu, validace, tisk, export do html, odkaz na nápovědu
volby validace - možnost bez validace, validace podle INSPIRE, vlastní validace
navigační okno - odkazy na jednotlivé záložky metadatového záznamu
oaktuální záznam je zvýrazněn
ohvězdičkou jsou označeny záložky s nevalidním obsahem

Validace

Obsah metadatového záznamu lze validovat podle několika pravidel

validace vypnuta
INSPIRE validace - povinné a podmíněně povinné položky jsou dány pravidly INSPIRE
vlastní validace - povinné a podmíněně povinné položky jsou dány vlastními pravidly uloženými v profilech metadat

Podmíněnost je dvojího druhu:

povinný údaj 15_povinna_validace - údaj, který je nutno vyplnit; tato podmínka je uvedena v profilu příslušného souboru
podmíněná validace - položka je povinná podmíněně v závislosti na hodnotě jiné položky (konkrétní podmínka je uvedena v tooltipu při podržení kurzoru nad značkou podmíněné validace 14_podm_validace).

 

Kromě validace ve smyslu povinností naplnění položek jsou validovány i hodnoty některých položek - vyplnění některých položek je vyžadováno jinými pravidly nebo hodnota položky musí nabývat určitou hodnotu nebo doménu hodnot.

Položky, které mají být a nejsou vyplněny, jsou zvýrazněny žlutou barvou. V pravé části položky je také umístěn symbol "Info" 19_info, který zobrazuje nápovědu k nevyplněné nebo chybně vyplněné položce.

Duplikace polí

U určitých položek lze pomocí odkazu 16_plus1 nad záložkou duplikovat celé záložky, resp. pomocí tlačítka 17_plus2 vedle pole duplikovat jednotlivá pole v rámci záložek.

Sbalování polí

U určitých tříd nebo záložek lze pomocí odkazu 24_sbalit_pole nad sbalovat/skrýt obsah celé třídy nebo záložky, resp. pomocí tlačítka 25_rozbalit_pole je rozbalovat/odkrýt. Poznámka: obsah sbalených záložek není validován ani není zápsán do výsledného XML kódu záznamu. De facto takto lze zvětšit/změnšit obsah informací v rámci metadatového profilu.

 

q05_vyplnovani


© 2009 Intergraph Corporation