Přihlášení

ingr_small


Přístup do aplikace Metadatový Editor je možný ve dvou režimech:

online - přístup pouze pro autorizovaného uživatele (z prostředí SingleSignOn > Metadata > Medatada). Aplikace je přímo připojena k DB katalogu, seznam metadat a profilů je načítán dle přihlášeného uživatele;
offline - přístup není autorizován, není třeba připojení k DB katalogu, uložení a načtení metadat probíhá z lokálního disku;

© 2009 Intergraph Corporation