Základní informace

ingr_small


Prvním krokem ve tvorbě nového/editaci existujícího metadatového záznamu je vyplnění základních informací o metadatovém záznamu:

primární jazyková verze dokumentu
další jazykové verze dokumentu

Po zadání těchto informací se stisknutím tlačítka "Pokračovat" zobrazí stránka pro konkrétní plnění metadat.

04_vychoziprofil


© 2009 Intergraph Corporation