Základní procesy

ingr_small


Pro názornost jsou dále popsány dva základní procesy editoru:

Proces č.1 - nový metadatový záznam

přihlášení uživatele
načtení seznamu použitelných profilů organizace na základě login z databáze
volba profilu
aplikace zobrazí vyplněný formulář s výchozími hodnotami, tj. na základě výchozích hodnot ve vybraném profilu
editace položek metadatového záznamu
validace vyplněných položek oproti profilu
uložení záznamu

Proces č.2 - editace existujícího metadatového záznamu

přihlášení uživatele
načtení seznamu metadatových záznamů mých/mé organizace (dle přihlášení uživatele)
volba jednoho záznamu ze seznamu
aplikace provede automatické načtení profilu právě vybraného metadatového záznamu, vytvoření formuláře na základě načteného profilu a naplnění formuláře hodnotami z vybraného metadatového záznamu (v tomto případě ne výchozími hodnotami z profilu)
editace položek metadatového záznamu
validace oproti profilu
uložení záznamu

© 2009 Intergraph Corporation