Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

03.07.2015
Aplikace a služby pro vyhledávání jmen z Geografických názvoslovných seznamů OSN - ČR
more
25.06.2015
Prohlížecí služba pro INSPIRE téma Ortofotosnímky (OI)
more
16.06.2015
Aplikace Analýzy výškopisu
more
12.06.2015
Prohlížení LMS v mobilní aplikaci Mapy ČÚZK
more
08.06.2015
Nové služby pro výškopis
more
03.06.2015
Aplikace Archiv leteckých měřických snímků
more
02.06.2015
ZABAGED® - průběžná aktualizace
more
01.06.2015
Poskytování leteckých měřických snímků v e-shopu Geoportálu ČÚZK
more
01.06.2015
Poskytování nové datové sady INSPIRE pro téma Ortofotosnímky (OI)
more
20.05.2015
Aktualizovaná data rastrové Základní mapy ČR 1 : 25 000 (ZM 25)
more

News archive


                        
E-shop Geoviewer Consultation of Cadastre VDP RÚIAN Terrain analysis   Archive ASP   Archival Maps