Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Aerial survey photo

Letecké měřické snímky z území České republiky. Černobílé snímky z let 1936 až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Barevné LMS, pořízené od r. 2003 do r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR, jsou digitalizovanými snímky z analogových podkladů. Digitální barevné snímky pořízené od r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR jsou poskytovány zároveň se snímkem v NIR pásmu. Archivní snímky (cca 750 tisíc snímků) jsou zpřístupňovány postupně, v závislosti na postupu digitalizace. Zároveň je každý rok nově snímkována cca 1/2 území ČR. Letecké měřické snímky jsou pořízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky. Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty. K měření polohových vztahů mohou být použity s využitím speciálních fotogrammetrických metod.Data identification

Citation
Source name: Aerial survey photo
Alternative name: ASP
Reference datum
Reference date: 2019
Event: revision
Data identifier
Unique identifier: CZ-00025712-CUZK_LMS
Name space: ČÚZK
Unique identifier: 67130
Name space: ČÚZK
Contact to the organisation responsible for the data
Person name: Dušánek, Petr, Mgr.
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 466 023 429
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: custodian
Other information:
Abstract: Letecké měřické snímky z území České republiky. Černobílé snímky z let 1936 až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Barevné LMS, pořízené od r. 2003 do r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR, jsou digitalizovanými snímky z analogových podkladů. Digitální barevné snímky pořízené od r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR jsou poskytovány zároveň se snímkem v NIR pásmu. Archivní snímky (cca 750 tisíc snímků) jsou zpřístupňovány postupně, v závislosti na postupu digitalizace. Zároveň je každý rok nově snímkována cca 1/2 území ČR. Letecké měřické snímky jsou pořízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky. Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty. K měření polohových vztahů mohou být použity s využitím speciálních fotogrammetrických metod.
Purpose: Letecké měřické snímky dokladují stav a vývoj krajiny v jednotlivých lokalitách, mohou být používány např. při výstavbě, rekonstrukci původní krajiny, pro plánování rozvoje území, apod.
Responsible organisation
Person name: Dušánek, Petr, Mgr.
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 466 023 429
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: custodian
Maintenance info
Maintenance and update frequency: annually
Date of planned source revision: 2020
Maintenance note: Archivní snímky jsou zpřístupňovány postupně, v závislosti na postupu digitalizace. Zároveň je každý rok nově snímkována cca 1/2 území ČR. Informace o dostupnosti snímků jsou uvedeny v aplikaci http://lms.cuzk.cz.
Keywords
Keyword: Ortofotosnímky
Officially registered thesaurus
Name: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Reference datum
Reference date: 2008-06-01
Event: publication
Organisation responsible for the thesaurus:
Name of the organisation: Joint Research Centre
Role: pointOfContact
Keywords
Keyword: aerial survey photo
Keyword: ASP
Officially registered thesaurus
Name: ČÚZK Dictionary of Terms
Reference datum
Reference date: 2009-01-01
Event: publication
Organisation responsible for the thesaurus:
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Role: originator
Keywords
Keyword: DASP
Officially registered thesaurus
Name: Other keywords
Reference datum
Reference date: 2013-02-01
Event: revision
Organisation responsible for the thesaurus:
Name of the organisation: Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre
Role: originator
Source restriction
Source legislative restrictions
Access and use terms: Charging according to Pricelist of products and services
Public access restriction: otherRestrictions
Other restrictions: Terms of use see Terms of trade
Data security restrictions
Classification: unclassified
Type of spatial representation: grid
Spatial resolution
Distance: 50
Distance: 25
Source language: cze
Character set: utf8
Thematic category: imageryBaseMapsEarthCover
Data extension
Extent information: 100 % of the Czech Republic territory, i.e. 78,866 km2.
Geographic limitations
Minimal bounding box
Westernmost coordinate: 12.09
Easternmost coordinate: 18.86
Southernmost coordinate: 48.55
Northernmost coordinate: 51.06
Time extent 1936 - 2019
Altitude extension
Minimal value:
Maximal value:
Vertical datum:

Reference system (horizontal, vertical or temporal)

Coordinate reference system identifier
Reference system citation
Source name: Letecké měřické snímky jsou pořízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky. Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty. K měření polohových vztahů mohou být použity s využitím speciálních fotogrammetrických metod.
Alternative name:
Reference date
Reference date: 2020-07-17
Event: revision
Other information:
Code: neurčeno
Name space:

Distribution

Distribution formate
Name: TIFF s kompresí JPG
Version: not defined
Specification:
Distributor
Contact information:
Name of the organisation: Land Survey Office
Responsible organisation information
Contact phone
Phone: +420 284 041 605
Fax: +420 284 041 416
Address
Delivery place: Pod sídlištěm 9
City: Praha 8
ZIP code: 182 11
Country: Czech Republic
Online source
Contact hours: Mo-Fr 9:00 AM - 2:00 PM CET
Supplementary information:
Role: distributor
Transfer possibilities
Units of distribution: map sheet ASP
Size of transfer unit in MB: 12
Offline
Name: dvd

Data quality

Level of scope
Quality description level: series
Report - INSPIRE compliance
Test identifier: CZ-00025712-CUZK_LMS-DQ_DomainConsistency-1
Conformity
Specification
Name: Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
Alternative name:
Reference date
Reference date: 2010-12-08
Event: publication
Test description: Data set series conformity testing with INSPIRE implementing rules for spatial data sets and services interoperability.
Degree of conformity: false
Report – completness – omission
Measure name: Evaluation of completeness of Czech Republic territory coverage by the data set series
Measure identification: CZ-00025712-CUZK_LMS-DQ_CompletenessOmission-1
Measure description: Evaluation of completeness of Czech Republic territory coverage by the Aerial survey photo data set series.
Date and time of the measure: 2015-05-18T12:00:00
Test result – quantitative
Value domain: %
Value: 100
Data origin
Data origin information: Letecké měřické snímky jsou archivované v analogové formě v Archivu leteckých měřických snímků Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce. Snímky z let 1936 až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Od roku 2003 jsou snímky pořizovány ve spolupráci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Ministerstva obrany České republiky. Na základě Rámcové smlouvy mezi Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem obrany České republiky o spolupráci v zeměměřictví ze dne 27. září 2007, probíhá v současné době postupná digitalizace archivních leteckých měřických snímků v rámci společného projektu VGHMÚř a Zeměměřického úřadu.