Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishDigitalizace katastru nemovitostí

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31.8.2011 bylo vektorovou mapou pokryto 56.9% území. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Případné doskenování (přeskenování) analogových katastrálních map je možné na pracovištích, jejichž zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů nebo graficky v rámci stavu digitalizace,nebo v textové formě aplikace Archiv-WEB podává informace o aktuálním stavu rastrových skenovaných katastrálních map.

Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize: