Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Vyhledávání jmen z Geografických názvoslovných seznamů OSN - ČR

Aplikace pro vyhledávání jmen z Geografických názvoslovných seznamů OSN - ČR umožňuje bezplatné prohlížení a vyhledávání jmen z těchto seznamů. V současné době jsou publikována Česká jména moří a mezinárodních území a Jména států a jejich územních částí. Obsah aplikace bude dále rozšiřován.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: Vyhledávání jmen z Geografických názvoslovných seznamů OSN - ČR
Alternativní název: Jména světa
Referenční datum
Referenční datum: 2014-08-27
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_JMENA_SVETA
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: Obchodní kód není stanoven.
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Aplikace pro vyhledávání jmen z Geografických názvoslovných seznamů OSN - ČR umožňuje bezplatné prohlížení a vyhledávání jmen z těchto seznamů. V současné době jsou publikována Česká jména moří a mezinárodních území a Jména států a jejich územních částí. Obsah aplikace bude dále rozšiřován.
Účel: Aplikace vznikla jako výsledek realizačního projektu Digitalizace ediční řady Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Švehlová, Irena, p.fil.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 613
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Klíčové slovo: infoMapAccessService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: ISO - 19119 geographic services taxonomy
Referenční datum
Referenční datum: 2010-01-19
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: jméno
Klíčové slovo: názvoslovný seznam
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: moře
Klíčové slovo: mezinárodní území
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název zdroje:
Referenční datum
Referenční datum: 2010-01-19
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role: kontaktní bod
Omezení zdroje
Legislativní omezení služby
Podmínky pro přístup a užití: Bez poplatků
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Opětovnému využití dat zpřístupněných službou pro obchodní účely je zamezeno začleněním ochranných znaků (copyright ČÚZK).
Bezpečnostní omezení služby
Klasifikace: neklasifikované
Název typu služby: prohlížecí služba (např. WMS)
Verze služby:
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území světa, tj. 510 065 284 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: -180.00
Nejvýchodnější souřadnice: 180.00
Nejjižnější souřadnice: -90.00
Nejsevernější souřadnice: 90.00
Výškový rozsah
Minimální hodnota: -11 000
Maximální hodnota: 9 0000
Výškový systém: Baltský po vyrovnání (m n. m.)
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: getMap
Platformy zpracování (DCP): WebServices
Přístupové místo

Distribuce

Distribuční formát
Možnosti přenosu

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_JMENA_SVETA-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Název zdroje: Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby.
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu aplikace s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: