Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Parcely

.
Definice: Katastrální parcely včetně dvojí geometrie (definiční bod a polygon), katastrální území včetně dvojí geometrie (definiční bod a polygon) a hranice katastrálních parcel od trojmezí do trojmezí.

Prostorové informace jsou poskytovány prostřednictvím těchto typů prostorových objektů: Katastrální parcela (CadastralParcel), Katastrální území (CadastralZoning) a Hranice parcel (CadastralBoundary).

INSPIRE harmonizovaná série datových sad

Datová sada pro téma Katastrální parcely (CP) harmonizovaná podle směrnice INSPIRE a datové specifikace pro ELF ve verzi 1.0. Data obsahují hranice katastrálních území, parcel a parcelní čísla. Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). Data vychází z ISKN (Informačního systému katastru nemovitostí). Data jsou dostupná pouze v těch katastrálních územích, kde je katastrální mapa v digitální formě - (k 19. 02. 2024 je to 99,03% území České republiky, t.j. 78 098,08km2). Data se vytvářejí denně (pokud nastane v rámci katastrálního území nějaká změna). Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Katastrální parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0. Pro stažení jsou data komprimována (ZIP). Více katastrální zákon 256/2013 Sb., vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013 Sb., vyhláška o poskytování údajů č. 358/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1.

Poslední aktualizace: 2024-02-23
.