Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English



WMS - Katastrální mapy

WMS - Územní jednotky

WMS - Digitalizace katastrální mapy

WMS - SM5V

WMS - SM5

WMS - ZABAGED®

WMS - ZABAGED® (vizualizace ZM10)

WMS - ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto)

WMS - ZM10

WMS - ZM25

WMS - ZM50

WMS - ZM100

WMS - ZM200

WMS - MČR500

WMS - MČR1M

WMS - Data50

WMS - Data250

WMS - Ortofoto ČR

WMS - Archivní ortofoto

WMS - Ortofoto CIR

WMS - DMR 4G (Stínovaný model reliéfu)

WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu)

WMS - DMP 1G (Stínovaný model povrchu)

WMS - Geonames

WMS - Historická jména

WMS - Bodová pole

WMS - Přehledové mapy ČR

WMS - Klady mapových listů

WMS - Kilometrová síť JTSK

WMS – Základní mapy ČR pro KIVS

WMS – Ortofoto ČR pro KIVS

Odkazy


Přehled aplikací – klientů vhodných pro využití WMS

Přehled testovaných klientů, u kterých byla ověřena možnost pracovat s prohlížecími službami standardu WMS, které poskytuje resort ČÚZK:

GIS desktop:

Mapový server

WMS prohlížeče veřejně dostupné na Internetu

WMS klienti - mobilní aplikace


Máte-li zkušenosti s připojením mapových služeb do jiných klientů, nebo připomínky k informacím zde uvedeným, kontaktujte nás prosím na adrese podpora.zums@cuzk.cz.

Poslední aktualizace: 01.06.2022
Poslední revize:
Autor: 95