Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Terrain analysis

.
Product information
NameTerrain analysis
Commercial code Commercial code is not defined
Export unitExport unit is not defined
Unit priceNo charges
Product descriptionMapová aplikace je určena pro základní analýzy výškopisných dat území České republiky. Umožňuje prohlížení výškopisných dat ve formě obarveného stínovaného reliéfu, sklonitosti a orientace svahů, znázornění prostého stínovaného reliéfu nebo stínovaného reliéfu se Z-faktorem 10. Aplikace nabízí rovněž nástroje umožňující provádět analýzy viditelnosti. Analytické funkce mapové aplikace zajišťují image a geoprocessingové služby, které umožňují provádět dynamické prostorové analýzy nad zdrojovými daty přímo na serveru. Aplikace umožňuje znázornění výsledku analýz na pozadí podkladových map (Základní mapa nebo ortofoto) s možností nastavit průhlednost zobrazených vrstev. Výslednou situaci je možné dále prohlížet ve 3D lokální scéně, případně stáhnout ve formátu SHP, DGN, DXF nebo TXT. Služby jsou publikované a provozované na ArcGIS serveru Zeměměřickým úřadem. Zdrojovými daty těchto služeb jsou digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G), digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) nebo digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G) převedené do rastrového formátu v souřadnicovém systému S-JTSK.
Service characteristics Download document with service characteristics
Service locationhttps://ags.cuzk.cz/av
Data set provided by the service
Conditions applying to access and use No conditions apply
No charges
Service view with the public client Run the service
ContactCzech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, , phone: +420 284 044 455 , e-mail: podpora@cuzk.cz
mapa
Product last update:
2023-03-28
Information last update:
2023-03-29
.
.