Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishProhlášení o přístupnosti

Na webové prezentaci Geoportálu ČÚZK jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace Geoportálu ČÚZK tedy vyhovuje požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Při tvorbě a správě stránek Geoportálu ČÚZK bylo postupováno podle metodik WCAG Priority 1&2 (AA) a Pravidel přístupného webu.
Stránky jsou vytvořeny podle specifikace XHTML 1.0 Transitional a dodržují syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo lze zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Výjimky z přístupnosti

Na webové prezentaci jsou uplatněny výjimky z následujících podmíněně povinných pravidel:

Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení.
Výjimka: U zobrazování map je vzhledem ke grafickému charakteru sdělování informací vyžadováno, aby je uživatel byl schopen vnímat zrakem.

Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
Výjimka: Zobrazování map nemá textovou alternativu.

Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.
Výjimka: Některé aplikace Geoportálu ČÚZK vyžadují podporu cookies.
Výjimka: Zobrazování map vyžaduje podporu JavaScriptu.

Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.
Výjimka: Mapové aplikace a odkazy na cizí webové stránky se otevírají v novém okně.

Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu.
Výjimka: Současná verze webové presentace Geoportálu ČÚZK neumožňuje přeskakovat opakující se bloky textů.

Kontakt na správce webu

V případě problémů s přístupností obsahu či funkcionality webu kontaktujte prosím správce webu na adrese: podpora.zums@cuzk.cz.

Poslední aktualizace: 16.10.2019
Poslední revize: