Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews about INSPIRE

News archive


Vydána publikace Historie názvoslovných komisí

30.01.2019

.
Vydána publikace Historie názvoslovných komisí
Historie názvoslovných komisí - 100 let zpracování geografických jmen na území dnešní Ceské republiky.
Autorky publikace PhDr. Jana Matúšová, CSc. a Irena Švehlová, prom. fil. a hist. cerpají z listin a dokumentace, uložené v dnešním Sekretariátu Názvoslovné komise CÚZK. Jde o materiály a seznamy dokládající stoletou historii zpracování názvosloví a podíl jednotlivých názvoslovných komisí na tomto úkolu. Publikace je doplnena medailonky nekterých clenu názvoslovných komisí a bohatým obrazovým materiálem. V tomto rozsahu je to první práce svého druhu.
Publikace má 71 stran vcetne 27 stran obrazových príloh.
Ve formátu PDF má ISBN 978-80-88197-08-9, publikace Historie názvoslovných komisí je zdarma ke stažení.
.
.