Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Geoportál ČÚZK

Geoportál ČÚZK (Geoportál) je komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Geoportál umožňuje na jednom místě vyhledat informace (metadata) o prostorových datech resortu ČÚZK, dále umožňuje si tato data prohlédnout, objednat nebo stáhnout, pokud se jedná o otevřená data.

Geoportál poskytuje služby a umožňuje sdílení dat dle zásad uvedených v prováděcích pravidlech směrnice INSPIRE, tj. zajišťuje zejména :

  1. zpřístupnění souborů prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze směrnice,
  2. zpřístupnění služeb založených na prostorových datech,
  3. zveřejňování metadat,
  4. služby elektronického obchodu,
  5. sdílení souborů prostorových dat ve veřejné správě,
  6. informování o využívání infrastruktury.

Použitá terminologie:

Prostorová data jsou data v elektronické podobě, která přímo nebo nepřímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpisnou oblast (v případě dat resortu ČÚZK se jedná o data v rámci České republiky).
Metadata jsou informace, které popisují soubory prostorových dat nebo služby založené na prostorových datech a které umožňují jejich vyhledávání, třídění a používání.
INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací.

Poslední aktualizace: 22.06.2023
Poslední revize:
Autor: 95