Export HTML

ingr_small


Pomocí funkce lze exportovat/uložit aktuální metadatový záznam jako HTML soubor na lokální disk. Během procesu exportu je záznam zpracováván stejnou logikou jako při ukládání XML;

pokud je validace vypnuta je uživatel upozorněn že záznam nemusí být validní a jsou nabídnuty možnosti pro pokračování; ikonou křížku je možné dialog i operaci zrušit.

21_saveHTML_validaceOFF

pokud je validace zapnuta (pokud záznam není validní dle vybraného typu validace je uživatel upozorněn) je nabídnut odkaz pro uložení HTML, toto je možné provést dvěma způsoby:

Klikem na odkaz je zobrazen standardní dialog webového prohlížeče "otevřít/uložit/storno"  pro stahování souboru. Poznámka:Volba "otevřít" zobrazí HTML v aktuálním okně  webového prohlížeče, činnost editoru je tím ukončena.
Pomocí pravého tlačítka myši je nabídnuta volba kontextového menu webového prohlížeče "Uložit jako".

22_saveHTML_validaceON

Poznámka: Název souboru při uložení je přebírán z hodnoty položky gmd:fileIdentifier, kterému v grafickém rozhraní odpovídá položka "Identifikátor metadatového souboru" (dle ISO) nebo "Unikátní identifikátor metadat" (dle INSPIRE). V souboru HTML exportu jsou zahrnuty položky a třídy tak jak jsou vyplněny (případně sbaleny/rozbaleny) v grafickém rozhraní MDE v okamžiku zahájení funkce exportu.


© 2009 Intergraph Corporation