Tvorba nového záznamu offline

ingr_small


Nový metadatový záznam lze vytvořit pomocí dvou možností:

podle výchozího profilu (pro datové sady, série datových sad nebo síťové služby) - profil uložen v aplikaci
podle vlastního profilu - je třeba načíst vlastní profil ve formátu xml

Po vybrání souboru profilu se stisknutím tlačítka "Pokračovat" zobrazí stránka pro vyplnění základních informací.

03_novy


© 2009 Intergraph Corporation