Editace existujícího záznamu online

ingr_small


Výběr metadatového záznamu pro editaci je možný pro autorizovaného uživatele (z prostředí SingleSignOn > Metadata > Medatada). Vybraním konkrétního záznamu pro editaci MDE načte formulář pro základní informace.

Dále práce pokračuje editací načtených hodnot viz.


© 2009 Intergraph Corporation